Visie en Missie

Visie

Onze visie op de wereld:

We leven in een snel veranderende wereld die veel gaat vragen van de toekomstig wereldburgers. Banen veranderen in een hoog tempo, sociale cohesie wordt op de proef gesteld en technologie gaat een steeds belangrijkere rol in de wereld spelen, zowel positief als negatief. Onze kinderen gaan deze wereld bewonen, maar hebben ook de kans om hem mee vorm te geven.

 

Onze visie op onze rol:

Wij zien een onderwijssysteem in zijn algemeenheid – en onze scholen in het bijzonder – als een plek waar we, in samenwerking met ouders, verantwoordelijkheid nemen voor onze rol om kinderen voor te bereiden op de toekomst. We zijn actief betrokken bij het vormgeven van en het deelnemen aan deze toekomst en spreken ons expliciet uit over de beloften die wij maken aan elk kind.

 

Missie

Het bieden van passend onderwijs aan de kinderen waarvoor we verantwoordelijk zijn aansluitend op hun ontwikkelingsniveau om ze voor te bereiden op hun unieke rol in de toekomst, het vervolgonderwijs en het bijdragen aan de maatschappij vanuit hun talenten. Hierin hebben we een voorbeeldrol naar de rest van het onderwijs.

 

We doen dit door het in kaart brengen en in de praktijk bijdragen aan de meta-vaardigheden, de levenshouding, het zelfbewustzijn en het welbevinden van onze kinderen.

 

In het kort…

We begeleiden kinderen in het proces:

Jezelf Leren Zijn

Zelfbewuster worden

Wat jij gaat doen:

Je leert wie je bent. Je leert wat je talenten zijn, wat je voelt en ervaart en wat jou uniek maakt. Je leert in verbinding te zijn en blijven met jezelf

 

Wat wij gaan doen:

We gaan je veel feedback geven op wat je doet maar vooral, hoe je dat doet. We stimuleren je om verschillende dingen uit te proberen en geven je les over hoe mensen werken en wat dat voor jou betekent.

 

Leren en groeien

Wat jij gaat doen:

Je gaat dingen leren. Hierbij ga je zowel praktische dingen voor nu en later leren alsook dingen die je helpen om voor de rest van je leven goed te kunnen leren en groeien.

 

Wat wij gaan doen:

We gaan inzichtelijk voor je maken wat je kunt leren en hoe dit aan te pakken. Daarna scheppen we de voorwaarden voor jou om zelf je eigen leerpad te bewandelen

 

Levenshouding ontwikkelen

Wat jij gaat doen:

Je gaat reflecteren op je kijk op de wereld. Je leert omgaan met tegenslagen, je verbinden met anderen en op een constructieve manier naar de wereld te kijken.

 

Wat wij gaan doen:

We gaan je levenslessen geven over manieren van naar de wereld kijken. We gaan je helpen om een constructieve houding op te bouwen door het ervaringen, feedback en door zelf een voorbeeld te zijn.