Privacyverklaring

Dataverzoeken

Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens (inzien, wijzigen, overhevelen) kunnen gericht worden aan privacy@schoolofunderstanding.nl.

Privacyverklaring PDF:

Privacyreglement verwerking leerlinggegevens SoU