Opvangfunctie

De School of Understanding biedt een totaalpakket van onderwijs en opvang. De geïntegreerde opvangfunctie is een wezenlijk onderdeel van de school. Het onderwijs en de opvang lopen bij ons zo vloeiend in elkaar over dat er voor kinderen geen onderscheid zal zijn. Op de SoU is er echt sprake van een doorgaande leerlijn van 4 – 12 jaar.

Opvang

De opvangfunctie loopt vloeiend over in de onderwijsfunctie wanneer de kinderen naar hun Ontwikkelgroep gaan.

’s Middags na het lesprogramma start de opvang weer. Ook hier loopt de overgang weer vloeiend in elkaar over. De kinderen komen bij elkaar in hun basisgroep. Ze eten fruit en drinken wat terwijl ze de belevenissen van de dag met elkaar doornemen. Daarna kunnen zij vrij gaan spelen of meedoen aan een activiteit. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om verder te gaan met hun onderwijsopdrachten. Onze begeleiders houden hierbij de balans tussen werk en rust goed in de gaten. Alle kinderen spelen zoveel mogelijk buiten.

School of Understanding sfeerbeeld 2