Ontdek de School of Understanding

 

Ons verhaal

De School of Understanding (SoU) is een heel bijzondere school. Met de opening van de eerste vestiging in Amstelveen in 2015 is een nieuw type basisschool geboren.

Bij ons gaat het onderwijs veel verder dan de beheersing van basisvaardigheden. De wereld verandert razendsnel om ons heen en de tijd van nu vraagt om een andere aanpak. Met de SoU willen we het onderwijs weer laten aansluiten bij de maatschappelijke behoeften en wensen van ouders en kinderen.

Positiviteit en doorzettingsvermogen kun je leren
Op de SoU staat de levenshouding van het kind centraal en ligt de focus op: Wie word je? in plaats van: Wat weet je?
Bij ons leer je om zelfbewust in het leven te staan. Je wordt gestimuleerd om over jezelf en anderen na te denken. Om respect te hebben voor verschillen, zelf je ruimte in te nemen en die ook anderen te gunnen.
Je leert ook alles over verantwoordelijkheid. Over hoe je kunt bijdragen aan je eigen geluk, maar ook aan dat van de wereld om je heen.
Op onze school ontdek je de kracht van optimistisch zijn. Hoe die je helpt met uitdagingen en tegenslag om te gaan en door te zetten. Om te blijven groeien en het beste uit jezelf te halen.
De SoU daagt je uit om je eigen unieke talenten en kwaliteiten tot bloei te brengen: je eigen Meesterschap te ontwikkelen. In spannende projecten waarin je zelf en samen met anderen je grenzen verlegt.

Tweetalig onderwijs met individuele lesprogramma’s
Je krijgt onderwijs in twee talen: Nederlands en Engels. Met de best bewezen leermethoden ter wereld. Van Singaporees rekenen tot het International Primary Curriculum. Je krijgt ook een eigen (digitaal) lesprogramma dat past bij jouw behoeften en talenten. Zo kan je op je eigen niveau werken en in je eigen tempo. En zo volgen we jouw ontwikkeling op de voet.

Ons doel is om je op te laten groeien als een gelukkig kind dat straks met compassie een bijdrage weet te leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

Onderwijs en opvang in één
Onze geïntegreerde opvang is een wezenlijk onderdeel van de school. De school en de opvang lopen zo vloeiend in elkaar over dat er voor jou geen onderscheid zal zijn. Datzelfde geldt voor de allerkleinsten (0 – 4 jaar). De overgang naar school op vierjarige leeftijd verloopt op deze manier zo natuurlijk mogelijk. Op de SoU is er dus echt sprake van een doorgaande leerlijn van 0 – 12 jaar.

Flexibele schooltijden
De schooltijden van de SoU zijn flexibel en ouders krijgen, binnen de wettelijke mogelijkheden, zo veel mogelijk keuzevrijheid bij het bepalen van vakanties.  

Het bestuur streeft ernaar om tien Schools of Understanding te openen binnen vijf jaar. Plannen voor nieuwe locaties zijn in een vergevorderd stadium.

Kijkjes in de klas

Pieter heeft de torens van Hanoi voor zich. Een test in spelvorm, waarmee zijn organisatievermogen wordt gemeten. De vorige keer scoorde hij wat minder goed en daarom heeft hij een extra training gehad in denkstrategieën. Daar plukt hij nu de vruchten van, want hij lost de opdracht soepel op. En de nieuwe denkstrategieën helpen hem ook bij het beter plannen van zijn week.
In groep 6 logt Adrienne in op het leerlingvolgsysteem om haar doelen van deze week te bekijken. Tot groep 5 kreeg ze elke dag een samenvatting van haar programma op papier. Maar nu heeft ze geleerd het zelf op te zoeken. Een deel van haar doelen is ‘vast’, een deel is bepaald in overleg met Adrienne.
Justin is de dag begonnen met het schrijven in zijn Journal. Hij beantwoordt terugkerende vragen: wat ging er gisteren goed? En waarom? Hoe kun je zorgen dat dit vaker goed gaat? Op de School of Understanding worden vaak bijzondere vragen als deze gesteld. Zoals bij de boekbespreking gisteren, toen gevraagd werd wat de talenten van Harry Potter waren, maar ook die van Draco Malfidus.

Wat leer je op de School of Understanding?

Bij ons leer je groeien

Op onze school ontdek je hoe je met optimisme steeds nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Je leert met tegenslag om te gaan en je ontdekt dat je fouten kan en mag maken. Je leert vooral door te zetten. Zo blijf je groeien om het beste uit jezelf te halen. Je ontdekt talenten bij jezelf waarvan je nog niet eerder wist dat je ze had!

Bij ons leer je leren

Leren kun je leren! Onze school besteedt veel aandacht aan hogere vaardigheden die je helpen om steeds beter te leren, reflecteren, organiseren en samenwerken. Je merkt dat je door zelfvertrouwen, inzet en lef voortdurend nieuwe dingen zult ontdekken. Dat maakt leren ook nog stukken leuker.

Bij ons leer je leven

Je leert op onze school zelfbewust in het leven te staan. Met begrip voor verschillen, met ruimte voor jezelf én ruimte voor anderen. Dat schept veiligheid en vertrouwen in jezelf en in elkaar.

Bij ons leer je bijdragen

Je beseft steeds meer dat je onderdeel bent van een maatschappij. Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. We ondersteunen je om echt gelukkig te worden en te blijven. Om straks met compassie een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

Bijzonderheden

Meesterschapsproeven

 

Meesterschapsproeven

Het is leuk om ergens in uit te blinken! Gedurende je hele schooltijd doe je daarom Meesterschapsproeven. Uitdagende opdrachten over onderwerpen die je zelf uitkiest. Met als doel: jezelf te overtreffen en iedereen te verbazen met wat je kunt. Wil je later piloot worden, striptekenaar of wereldverbeteraar? Het begint met je Meesterschapsproef…

Groeikringen

Groeikringen

Iedere leerling heeft uiteraard een eigen, vertrouwde plek in de klas, waar je lekker kunt werken. Af en toe zit je ook ergens anders. In een Groeikring, zo noemen we dat. Je hebt kenniskringen, zoals de Taalkring. Daarin zit je met kinderen die net zover in de lesstof zijn als jij. Plannen en ideeën rond je Meesterschapsproef wissel je uit in de Meesterschapskring. Daarin zit je met kinderen die aan een vergelijkbare proef werken.

Soms is er ook een Meidenkring en een Jongenskring. Daarin wordt besproken hoe het is om een meisje of jongen te zijn. Allemaal kringen om wijzer te worden en gelukkig op te groeien.

School of Understanding leerontbijt

Tienminutenles

Elke dag krijgen kinderen op de School of Understanding de Tienminutenles. Hierin komen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals Vriendschap, Talent, Doorzettingsvermogen, Empathie, Verdriet, Vrolijkheid en nog veel meer. Het brengt kinderen gedachten en ideeën waar ze de schooldag op voort kunt bouwen.

School of Understanding Ouderband

Ouderband

De School of Understanding wil echt in verbinding staan met de ouders van de leerlingen, om gezamenlijk de kinderen te omringen met alle zorg en aandacht die ze verdienen. Naast oudergesprekken worden er regelmatig inspirerende Ouderleeravonden aangeboden, waarop ouders inzichten krijgen in de principes en methoden van de School of Understanding. Daarnaast worden ouders uitgenodigd kennis, vaardigheden en andere nuttigheden in te brengen, ter ondersteuning van bijvoorbeeld de Meesterschapsproeven.

 

Schoolbestuur

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de school en voor de kwaliteit van het onderwijs dat wordt gegeven. Het bestuur bewaakt en stimuleert de continuïteit en ontwikkeling van de school en bepaalt in samenspraak met de Directie en het Team het beleid van de school.

Het bestuur van de School of Understanding bestaat uit drie onderwijsprofessionals met diverse achtergronden en deskundigheden. Gezamenlijk beschikken de bestuursleden over bijna 100 jaar aan onderwijs- en bestuurservaring.

Klaas Degen - Bestuursvoorzitter School of Understanding

Klaas Degen

Algemeen directeur/bestuurder

Klaas is een organisatieadviseur, bestuurder, projectleider en interim manager met brede (internationale) ervaring in het basisonderwijs en daarbuiten. Zijn analytisch vermogen stelt hem in staat snel in te spelen op de actuele problematiek. Hij is altijd gericht op een inhoudelijke, professionele aanpak vanuit een heldere visie (evidence based). Klaas heeft een scherp oog voor onderwijsvernieuwing en persoonlijke kwaliteiten van medewerkers. Communicatie is voor hem het instrument der instrumenten. Verder adviseert Klaas schoolbesturen op uiteenlopende terreinen als personeelsbeleid en organisatie.

Joke Hagedoorn - Penningmeester School of Understanding

Joke Hagedoorn

Algemeen bestuurder

Met veel plezier stel ik me aan u voor, ik ben Joke Hagedoorn, actief in de wereld van onderwijs, zorg en ontwikkeling kinderopvang. Met elan, energie en gevoel werk ik voor en met kinderen, ouders, professionals en organisaties. Kinderen, het kapitaal van de toekomst; belangrijk dat zij opgroeien tot stabiele evenwichtige persoonlijkheden. Om daaraan bij te dragen werk ik vanuit mijn specifieke vakkennis en mijn vaardigheden aan een wereld van en voor kinderen! En daarin past de School of Understanding zo goed!

Kenmerken: Mensen en organisaties begeleiden vanuit hun eigenheid en competentie.

Altijd op zoek naar verbinding; verbinding in het werk, verbinding met maatschappelijke thema’s.

Overheid, Besturen, Onderwijs, Kinderopvang en Zorg kennen een eigen taal. Ik spreek de verschillende ‘talen’.

Naast dit mooie werk ben ik voorzitter van Stichting De Klaprozen en bestuurslid van het Pastoraat voor verstandelijk beperkten.

Tijl Koenderink - Secretaris School of Understanding

Tijl Koenderink

Algemeen bestuurder

Tijl Koenderink heeft drie middelbare scholen doorlopen voordat hij na acht jaar ploeteren zijn gymnasiumdiploma haalde met een 2,7 voor wiskunde. Hoogbegaafd, maar toch telkens vastlopend met de vraag: ‘Hoe moet je nu leren?’

Tijl begon aan een lange zoektocht over drie continenten. Honderden boeken verder en talloze gesprekken met leerkrachten, leerlingen, goeroes en coaches later, vond hij uiteindelijk het antwoord op zijn vraag.

Met zijn opgedane kennis hielp Tijl o.a. bij de oprichting van de Leonardostichting en de eerste 15 Leonardoscholen (onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen). Daarnaast startte Tijl vanuit zijn oprechte interesse voor het kind zijn eigen bedrijf Novilo. Een organisatie die basisscholen en middelbare scholen begeleidt bij het onderwijs geven aan getalenteerde en hoogbegaafde leerlingen. In 2014 heeft Tijl tevens het Centrum voor Creatief Leren (CCL) overgenomen. Dit centrum biedt opvang, zorg en begeleiding aan hoogbegaafde drop-outs.

Een dag op de School of Understanding

Door de ogen van het kind

Opvangfunctie

Kinderopvang School of Understanding

De School of Understanding biedt een totaalpakket van onderwijs, ontwikkeling en opvangfunctie. De geïntegreerde opvangfunctie is een wezenlijk onderdeel van de school. Het onderwijs en de opvang lopen zo vloeiend in elkaar over dat er voor kinderen geen onderscheid zal zijn. Datzelfde geldt voor de opvang van 0 tot 4 jaar, waardoor de overgang naar onderwijs op vierjarige leeftijd heel natuurlijk verloopt en er ook echt sprake is van een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar.

De allerkleinsten komen samen in de BabyLounge. Hier draait het om veiligheid, geborgenheid en continuïteit. Voor de peuters zijn meerdere ruimtes ingericht die aansluiten op de belevingswereld van het kind. Denk aan Creativiteit, Fantasie, Ontspanning, Bouwen en Bewegen. Hier begint ook de tweetaligheid.

Vanaf vier jaar starten de kinderen met basisonderwijs in de Ontwikkelgroep, Leergroep en Onderzoeksgroep.