Bij ons leer je dit!

Bij ons leer je groeien

Op onze school ontdek je hoe je met optimisme steeds nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Je leert met tegenslag om te gaan en je ontdekt dat je fouten kan en mag maken. Je leert vooral door te zetten. Zo blijf je groeien om het beste uit jezelf te halen. Je ontdekt talenten bij jezelf waarvan je nog niet eerder wist dat je ze had!

Bij ons leer je leren

Leren kun je leren! Onze school besteedt veel aandacht aan hogere vaardigheden die je helpen om steeds beter te leren, reflecteren, organiseren en samenwerken. Je merkt dat je door zelfvertrouwen, inzet en lef voortdurend nieuwe dingen zult ontdekken. Dat maakt leren ook nog stukken leuker.

Bij ons leer je leven

Je leert op onze school zelfbewust in het leven te staan. Met begrip voor verschillen, met ruimte voor jezelf én ruimte voor anderen. Dat schept veiligheid en vertrouwen in jezelf en in elkaar.

Bij ons leer je bijdragen

Je beseft steeds meer dat je onderdeel bent van een maatschappij. Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. We ondersteunen je om echt gelukkig te worden en te blijven. Om straks met compassie een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

Kijkjes in de klas

Pieter (4 jaar) heeft de torens van Hanoi voor zich. Een test in spelvorm, waarmee zijn organisatievermogen wordt gemeten. De vorige keer scoorde hij wat minder goed en daarom heeft hij een extra training gehad in denkstrategieën. Daar plukt hij nu de vruchten van, want hij lost de opdracht soepel op. En de nieuwe denkstrategieën helpen hem ook bij het beter plannen van zijn week.
Adrienne (9 jaar) logt in op het leerlingvolgsysteem GroeiWijs om haar doelen van deze week te bekijken. Tot vorig jaar kreeg ze elke dag een samenvatting van haar programma op papier, maar nu heeft ze geleerd het zelf op te zoeken. Een deel van haar doelen is ‘vast’, een deel is bepaald in overleg met Adrienne.
Justin (11 jaar) is de dag begonnen met het schrijven in zijn Journal. Hij beantwoordt terugkerende vragen: wat ging er gisteren goed? En waarom? Hoe kun je zorgen dat dit vaker goed gaat? Op de School of Understanding worden vaak bijzondere vragen als deze gesteld. Zoals bij de boekbespreking gisteren, toen gevraagd werd wat de talenten van Harry Potter waren, maar ook die van Draco Malfidus

Een dag op de School of Understanding

Door de ogen van Bart (Herfstdorp)

Ontdek de School of Understanding

 

Ons verhaal

De School of Understanding (SoU) is een heel bijzondere school. Met de opening van de eerste vestiging in Amstelveen in 2015 is een nieuw type basisschool geboren.

Bij ons gaat het onderwijs veel verder dan de beheersing van basisvaardigheden. De wereld om ons heen verandert razendsnel en de tijd van nu vraagt om een andere aanpak. Met de SoU willen we het onderwijs weer laten aansluiten bij de maatschappelijke behoeften en wensen van ouders en kinderen.

Positiviteit en doorzettingsvermogen kun je leren
Op de SoU staat de levenshouding van het kind centraal en ligt de focus op: Wie word je? in plaats van: Wat weet je?
Bij ons leer je om zelfbewust in het leven te staan. Je wordt gestimuleerd om over jezelf en anderen na te denken. Om respect te hebben voor verschillen, zelf je ruimte in te nemen en die ook anderen te gunnen.
Je leert ook alles over verantwoordelijkheid. Over hoe je kunt bijdragen aan je eigen geluk, maar ook aan dat van de wereld om je heen.
Op onze school ontdek je de kracht van optimistisch zijn. Hoe die je helpt met uitdagingen en tegenslag om te gaan en door te zetten. Om te blijven groeien en het beste uit jezelf te halen.
De SoU daagt je uit om je eigen unieke talenten en kwaliteiten tot bloei te brengen, in spannende projecten waarin je zelf en samen met anderen je grenzen verlegt.

Onderwijs met individuele lesprogramma’s
Je krijgt onderwijs in twee talen: Nederlands en Engels. Met de best bewezen leermethoden ter wereld. Van Singaporees rekenen tot het International Primary Curriculum. Je krijgt ook een eigen (digitaal) lesprogramma dat past bij jouw behoeften en talenten. Zo kan je op je eigen niveau werken en in je eigen tempo. En zo volgen we jouw ontwikkeling op de voet.

Ons doel is om je op te laten groeien als een gelukkig kind dat straks met compassie een bijdrage weet te leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

Onderwijs en opvang in één
Onze geïntegreerde opvang is een wezenlijk onderdeel van de school. De school en de opvang lopen zo vloeiend in elkaar over dat er voor jou geen onderscheid zal zijn. Datzelfde geldt voor de kleinsten (2 – 4 jaar). De overgang naar school op vierjarige leeftijd verloopt op deze manier zo natuurlijk mogelijk. Op de SoU is er dus echt sprake van een doorgaande leerlijn van 2 – 12 jaar.

Bijzonderheden onderwijs School of Understanding

 

Focus op ontwikkeling levenshouding en geluk

Leerlingen ontwikkelen zich op het gebied van levenshouding. Door dit als doel van je onderwijssysteem te stellen en leerkrachten hierin te trainen kun je leerlingen helpen aantoonbaar gelukkiger te leven.

 

Doorlopende leerlijn

Op de School of Understanding mogen leerling in hun eigen tempo aan de slag met de stof en wordt zelfs de arbitraire grens tussen basis- en middelbare school weggenomen. Leerlingen kunnen direct verder gaan met wiskunde als ze met rekenen klaar zijn.

 

Basisvaardigheden ontwikkelen via individuele leerlijnen

Voor het leren van basisvaardigheden maakt de School of Understanding gebruik van (digitale) gepersonaliseerde leerlijnen. Er wordt gewerkt met de best bewezen methodes ter wereld. Het eerste inhoudelijke artikel van de onderwijswet wordt bij ons daadwerkelijk gevolgd: De leerling krijgt onderwijs dat aansluit op zijn eigen ontwikkelingstempo.

 

Hogere vaardigheden ontwikkelen

De wereld van nu verwacht veel meer van leerlingen; ze moeten doelen kunnen stellen, informatie kunnen verzamelen en beoordelen, projecten kunnen managen maar wel bij zichzelf kunnen blijven (zelfbewustzijn).

 

Eigen Talenten ontdekken

In lijn met uitkomsten van onder andere onderzoeken uit Positieve Psychologie is het cruciaal dat leerlingen leren wat hun unieke talenten zijn en wat hen specifiek anders maakt dan anderen.

 

Constructief Samen leren

In aanvulling op het vorige punt is het belangrijk dat leren in een vacuüm onmogelijk is. Leren gebeurt altijd in relatie tot anderen. Het kan daarom enorm stimulerend werken als leren op een constructieve manier gebeurt.

 

Betrokkenheid ouders stimuleren

Ouders zijn meer geïnteresseerd in hun kinderen en het onderwijs van hun kinderen dan ooit. Om hier een plek aan te geven focussen we op Psycho-educatie. Ouders krijgen gerichte kennis en ondersteuning in het opvoeden van hun kind waarbij constant de principes van de school worden uitgelegd en de relatie naar thuis wordt gelegd. Daarnaast worden ouders actief uitgenodigd om deel uit te maken van de leergemeenschap met de leerlingen. Dit kan in de vorm van mentorschap, activiteitenbegeleiding, klankbordgroepen en onderwijsondersteuning.

 

Geïntegreerde kinderopvang

De SoU biedt een totaalpakket van onderwijs, ontwikkeling en opvang. Kinderen kunnen worden opgevangen vanaf 2 jaar. De school biedt de ouders hierdoor een ononderbroken ontwikkeling van 2 – 12 jaar. De geïntegreerde opvang is een wezenlijk onderdeel van de school waarbij leerlingen in dezelfde filosofie worden begeleid. Leerlingen kunnen bij de opvang verder gaan met hun schoolprojecten of juist kiezen om ontspannende activiteiten te doen. Het begeleidend personeel kijkt actief mee om te zien of de leerling een gezonde spanning/ontspanning balans houdt.

 

(Inter)nationaal

De SoU werkt met het “International Primary Curriculum (IPC)”-programma. Bij elk thema gaan de leerlingen “de grens over” op zoek naar overeenkomsten en verschillen. Het onderwijs op de SoU is tweetalig (75% Nederlands, 25% Engels).