Blog

Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Vandaag wordt de nieuwe wet “Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen” aangeboden aan de Tweede Kamer. Een belangrijke wet die het mogelijk maakt om nieuwe scholen te starten wanneer er in een regio behoefte naar is, in plaats van op archaïsche demografische gronden. Als innovatieve school hechten we er veel waarde aan dat dit op de juiste manier in de media wordt gepresenteerd en proberen we daarin actief onze invloed uit te oefenen. Weten jullie nog een goede plek waar we kunnen bijdragen aan de discussie? We hebben al contact met een aantal verschillende redacties maar alle hulp is welkom!

—————–

Donderdag 18 oktober wordt het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel houdt in dat scholen niet langer enkel op basis van een geloofs- of levensovertuiging kunnen worden gestart, maar dat interesse vanuit de maatschappij en ouders leidend is. Een mooi voorbeeld van zo’n succesvolle innovatieve school is de School of Understanding (SoU). Deze nieuwe school bestaat sinds 2015 en is opgericht onder een eigen bestuur. De oprichter van de SoU, Tijl Koenderink, is bovendien als expert betrokken geweest bij het ontwerp van de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.

De SoU biedt regulier en innovatief onderwijs: gepersonaliseerd en gedifferentieerd. De focus ligt er op ‘wie ben je?’ en ‘wat zijn je talenten?’ in plaats van ‘wat weet je’. Het onderwijs gaat er verder dan het beheersen van de cognitieve basisvaardigheden. De School of Understanding streeft ernaar kinderen op een vernieuwende manier klaar te stomen voor de maatschappij van de toekomst. Er wordt extra aandacht besteed aan levenshouding, door middel van inzichten uit de positieve psychologie, en het aanleren van hogere vaardigheden. Denk hierbij aan doorzetten, keuzes maken, concentreren en met teleurstellingen omgaan. Die hogere vaardigheden en levenshouding zijn in het gehele onderwijsaanbod geïntegreerd, maar komen concreet aan bod tijdens de levenslessen. Wij weten natuurlijk al lang dat onze aanpak werkt, maar onlangs heeft de SoU ook een positieve beoordeling gehad van de Onderwijsinspectie.

Wij geven jullie graag meer achtergrondinformatie over bijvoorbeeld het starten van een nieuwe school op basis van een nieuw onderwijsconcept, de uitdagingen van het bieden van passend onderwijs en welke innovatieve concepten kinderen het best voorbereiden op de toekomst.

Mochten jullie meer informatie willen over het wetsvoorstel of over de School of Understanding, dan kunt u voor meer informatie of een interview (met oprichter, medewerkers ofwel ouders of kinderen) terecht bij onze contactpersoon: Christa Brandsen via c.brandsen@schoolofunderstanding.nl.

Een groep studenten heeft een weergave van onze school gemaakt door in gesprek te gaan met ouders en kinderen.

Lees meer

Schoolinspectie geeft positief oordeel

Wij zijn er weken, maanden, jaren druk mee bezig geweest en vandaag was het grote moment eindelijk daar… De dag dat we de officiële uitslag kregen van de inspectie, was aangebroken!

De afgelopen weken is de inspectie voor het eerst op bezoek geweest bij ons op School of Understanding Amstelveen. Als startende school is het niet altijd even makkelijk geweest. Met vallen en opstaan, zo leren wij ook, zijn we spelenderwijs gekomen tot een waanzinnig mooi resultaat! Want het hoge woord is eruit… We hebben een mega positieve beoordeling!!! 🎉

We hebben er keihard voor moeten knokken maar ons onderwijs staat gewoon als een huis! Dit wisten wij natuurlijk al, maar dat het nu ook daadwerkelijk erkend wordt is geweldig! De passie en wilskracht, die wij vol overgave uiten in ons werk bij de School of Understanding, is niet aan de inspectie voorbij gegaan en daar zijn wij mega trots op.

De focus van de inspectie lag op verschillende gebieden: kwaliteit onderwijs, zorg, kwaliteitscultuur (waarop deze inspecteur zelfs nog nooit eerder een goed had gegeven), verantwoordelijkheid dialoog (één lijn tussen/met school, ouders en kinderen), proces (waarbij we de basiskwaliteit ontstijgen), aanbod, zicht ontwikkeling/didactiek en veiligheid. Al deze gebieden zijn voorbij gekomen en alles is gewoon een dikke prima 👍🏻😃. De inspecteurs hebben zelfs op de valreep nog een kwaliteit toegevoegd, namelijk: pedagogisch klimaat. Waarop we ook een goed scoorden! Wat hen opviel is dat de rode draad van levenshouding overal zo sterk naar voren kwam, wauw! 🍀☀️

Wij zijn weggeblazen en onbeschrijfelijk trots op onze school! 🌈 ❤️

Team School of Understanding Amstelveen

Zodra het inspectierapport beschikbaar is kunt u het downloaden op onze website.

Lees meer