Blog

Groepen op de School of Understanding

De samenstelling van onze groepen  

De School of Understanding (SoU) start in augustus 2015 met groep 1 t/m 5. Dit is een bewuste keuze omdat wij leerlingen zo jong mogelijk mee willen nemen in onze unieke aanpak. De school zal de aankomende jaren meegroeien en er elk schooljaar een leerjaar aan toevoegen.

Indien blijkt dat het voortgezet onderwijs onze leerlingen niet adequaat kan opvangen is het onze ambitie om ons onderwijs te continueren tot het einde van de middelbare school zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat van 0 t/m 18 jaar.

De SoU heeft geen vaste groepen zoals de meeste andere scholen, maar werkt met

drie wisselende groepen:

1. De Ontwikkelingsgroep

In deze groep ligt de focus op groei in (levens)houding en worden de leerlingen op leeftijd (4 t/m 6, 7 t/m 9 en 10 t/m 12) ingedeeld.

Dit is een voorlopige indeling want gedurende het schooljaar zullen kinderen verplaatst worden naar een groep waar ze voor wat betreft hun ontwikkeling beter in passen.

Aan het begin van de ochtend en de middag en aan het eind van de dag komen deze groepen gedurende maximaal een half uur in de klaslokalen bijeen. De leerkracht werkt methodisch met de kinderen aan onderwerpen zoals daadkracht, optimisme, ‘growth mindset’ en ethiek.

2. De Leergroep

Hier werken de kinderen in kleine groepen of individueel aan hun weektaak. De kinderen bepalen hun weektaak zelf in overleg met de leerkracht (leren plannen is hier een nevendoel). De leerkracht observeert, begeleidt en instrueert de leerlingen. In de weektaak komen taal, technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen aan bod. Er worden in de school speciale herkenbare leerrijke werkplekken ingericht waar kinderen individueel of in kleine groepjes aan het werk gaan. Er kunnen zes kinderen in één werkplek werken. Naast de twee werkplekken in het lokaal komen er vier werkplekken in de directe omgeving van ieder klaslokaal.

De vaklessen zoals lichamelijke oefening of spellessen vinden vanuit de Ontwikkelingsgroep plaats in de speelzaal/gymzaal.

De lessen muzikale vorming en sommige creatieve vormingslessen vinden in de speelzaal/het atelier plaats.

3. De Onderzoeksgroep

Na de Ontwikkelingsgroep nemen de leerlingen ‘s middags plaats in de Onderzoeksgroep. De leerlingen vormen deze groep op basis van een Onderzoeksvraag. We werken met het progamma International Primary Curriculum (IPC). De aftrap van het werken met iedere nieuwe IPC groep vindt in het klaslokaal plaats. De uitwerking van het onderzoek vindt in de werkplekken plaats (zie bij de Leergroep).

Lees meer