Blog

Klaas Degen

Klaas Degen - Bestuursvoorzitter School of Understanding

Klaas is een organisatieadviseur, bestuurder, projectleider en interim manager met brede (internationale) ervaring in het basisonderwijs en daarbuiten. Zijn analytisch vermogen stelt hem in staat snel in te spelen op de actuele problematiek. Hij is altijd gericht op een inhoudelijke, professionele aanpak vanuit een heldere visie (evidence based). Klaas heeft een scherp oog voor onderwijsvernieuwing en persoonlijke kwaliteiten van medewerkers. Communicatie is voor hem het instrument der instrumenten. Verder adviseert Klaas schoolbesturen op uiteenlopende terreinen als personeelsbeleid en organisatie.