Blog

Johan Rondaij

Johan Rondaij Bestuurslid School of Understanding

Ruim 36 jaar ben ik actief in de wereld van onderwijs. Eerst ervaring opgedaan binnen de gemeentelijke organisatie en aansluitend als senior-adviseur, interim-manager en projectleider bij een landelijk organisatie- en adviesbureau voor onderwijs, welzijn en zorg. Ben zoveel mogelijk een generalist. Onderwijsfinanciën, huisvesting (waaronder ook nieuw- en verbouw van scholen), personeels aangelegenheden, waaronder coaching van medewerkers, en facilitaire zaken zijn geen onbekende gebieden. Probleemoplossend met een pragmatische inslag. Heb ervaring zowel als Algemeen Directeur bij stichtingen voor 8 tot 21 basisscholen en als interim-directeur van basisscholen. Bestuurlijke ervaring onder meer opgedaan als bestuurder van een stichting voor speciaal basisonderwijs en een stichting voor Kinderopvang. Heb brede kennis van onderwijswet- en regelgeving en streef er naar de stichting vanuit de vorengenoemde opgedane expertise zoveel mogelijk te ondersteunen.