Blog

Singapore rekenen in Amstelveen

Rekenwonders/Singapore rekenen op de school of UnderstandingOp de School of Understanding wordt de methode Singapore rekenen (de Nederlandse versie is Rekenwonders) gebruikt. Wat is dit eigenlijk, en waarom wordt het gebruikt?

Veel kinderen hebben moeite met abstract denken, zoals: als er een kwart vissen bij het huidige kwart vissen komt, hoeveel procent vissen is er dan? In de Singapore didactiek ligt de focus juist op de ontwikkeling van dit redeneren en logisch denken. Kinderen worden uitgedaagd om rekenwiskundige problemen op te lossen.

De aanpak kent een opbouw, van concreet via visueel naar abstract.

In tegenstelling tot het leren van trucs en het werken volgens formules, wordt bij Singapore rekenen de nadruk gelegd op het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden en de creatieve ontwikkeling van het kind zelf. Op de School of Understanding vinden we dit zeer belangrijk omdat de ontwikkeling van een kind meer inhoudt dan enkel het leren van methodes. 

Steeds wordt er over een langere periode één thema behandeld, zoals breuken. Dit wordt dan volledig uitgediept. De nadruk ligt op ‘meesterschap’.

Een voorbeeld uit de methode 

Daniel en Peter hebben samen 380 knikkers

Daniel heeft er 170, hoeveel heeft Peter er?

Om de denkstappen inzichtelijk te maken wordt het strookmodel gebruikt.

Op die manier wordt het probleem visueel gemaakt en krijgt het kind een handvat aangereikt om de oplossing te zien. Omdat er zo veel visuele aspecten in de methode zitten, is het moeilijk om dit in tekst uit te leggen. Heb je dan ook behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Jessica Blokker, onze leerbegeleider, via info@schoolofunderstanding.nl

Lees meer

International Primary Curriculum: wat is het? 

De School of Understanding gaat werken met het International Primary Curriculum (IPC). Maar wat is dit eigenlijk? Het IPC komt voort uit drie vragen:

  1. In wat voor wereld zullen onze kinderen gaan leven en werken?  
  2. Welke kinderen hebben de grootste kans op succes in de wereld, hoe triggeren we het beste in ieder individu?  
  3. Wat zouden kinderen moeten leren en hoe kunnen zij dat het beste doen?  

Lesmethode IPC wordt gebruikt op de School of UnderstandingMet als leidraad deze vragen, is het IPC een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar. Het is niet alleen gericht op zaakvakken, maar ook op de creatieve processen. Telkens zijn er specifieke leerdoelen aan elk vak gekoppeld. Ook wordt er gekeken naar burgerschap: hoe ontwikkelt het kind zich binnen de huidige maatschappij? Dit is een vraag waar wij binnen de School of Understanding veel belang aan hechten.  

Binnen het IPC is er aandacht voor zowel de hoge verwachtingen op het gebied van leren, als ook het boeiend, actief en zinvol maken van de lessen. Het curriculum heeft bovendien een internationaal perspectief: het helpt kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en daarbuiten.  

Vanuit een aangeboden unit (thema) diept een kind een onderdeel uit, aan de hand van onderzoeksvragen. Is het thema bijvoorbeeld:’ Het regenwoud’ dan raakt dat verschillende vakgebieden.  

‘Waar vind je regenwouden over de wereld? Waarom juist daar?’ Dat raakt het vakgebied aardrijkskunde. 

‘Welke dieren leven er? Welke lagen zijn er in het oerwoud?’ Dat raakt het vakgebied natuur. 

Maar als je onderzoek doet naar de bevolking in die gebieden en hun gedragingen heb je het over gedragswetenschap, kunst, muziek en cultuur. 

Niet alleen wordt de kennis van het kind  zo vergroot, maar het past ook de vaardigheden toe vanuit z’n persoonlijke leerdoelen. Zoals planmatig werken, doorzetten bij een probleem, fouten overwinnen, vooruitdenken etc. 

Het International Primary Curriculum wordt inmiddels in meer dan tachtig landen gebruikt. De School of Understandig sluit graag in aan in dit internationale gezelschap!
  

De ervaringsdeskundige zegt:  

Ik vind het moeilijk om in een paar woorden op te sommen hoe zeer ik onder de indruk ben van het IPC. De leerkrachten zijn weer enthousiast. De kinderen hebben plezier in het leerproces. Ik werk al 50 jaar in het onderwijs en ik ben nog nooit eerder zo onder de indruk geweest van hoeveel de kinderen leren en doen. 

Charles Gellar
World International School, België

(bron: www.ipc-nederland.nl)

Lees meer

Groepen op de School of Understanding

De samenstelling van onze groepen  

De School of Understanding (SoU) start in augustus 2015 met groep 1 t/m 5. Dit is een bewuste keuze omdat wij leerlingen zo jong mogelijk mee willen nemen in onze unieke aanpak. De school zal de aankomende jaren meegroeien en er elk schooljaar een leerjaar aan toevoegen.

Indien blijkt dat het voortgezet onderwijs onze leerlingen niet adequaat kan opvangen is het onze ambitie om ons onderwijs te continueren tot het einde van de middelbare school zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat van 0 t/m 18 jaar.

De SoU heeft geen vaste groepen zoals de meeste andere scholen, maar werkt met

drie wisselende groepen:

1. De Ontwikkelingsgroep

In deze groep ligt de focus op groei in (levens)houding en worden de leerlingen op leeftijd (4 t/m 6, 7 t/m 9 en 10 t/m 12) ingedeeld.

Dit is een voorlopige indeling want gedurende het schooljaar zullen kinderen verplaatst worden naar een groep waar ze voor wat betreft hun ontwikkeling beter in passen.

Aan het begin van de ochtend en de middag en aan het eind van de dag komen deze groepen gedurende maximaal een half uur in de klaslokalen bijeen. De leerkracht werkt methodisch met de kinderen aan onderwerpen zoals daadkracht, optimisme, ‘growth mindset’ en ethiek.

2. De Leergroep

Hier werken de kinderen in kleine groepen of individueel aan hun weektaak. De kinderen bepalen hun weektaak zelf in overleg met de leerkracht (leren plannen is hier een nevendoel). De leerkracht observeert, begeleidt en instrueert de leerlingen. In de weektaak komen taal, technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen aan bod. Er worden in de school speciale herkenbare leerrijke werkplekken ingericht waar kinderen individueel of in kleine groepjes aan het werk gaan. Er kunnen zes kinderen in één werkplek werken. Naast de twee werkplekken in het lokaal komen er vier werkplekken in de directe omgeving van ieder klaslokaal.

De vaklessen zoals lichamelijke oefening of spellessen vinden vanuit de Ontwikkelingsgroep plaats in de speelzaal/gymzaal.

De lessen muzikale vorming en sommige creatieve vormingslessen vinden in de speelzaal/het atelier plaats.

3. De Onderzoeksgroep

Na de Ontwikkelingsgroep nemen de leerlingen ‘s middags plaats in de Onderzoeksgroep. De leerlingen vormen deze groep op basis van een Onderzoeksvraag. We werken met het progamma International Primary Curriculum (IPC). De aftrap van het werken met iedere nieuwe IPC groep vindt in het klaslokaal plaats. De uitwerking van het onderzoek vindt in de werkplekken plaats (zie bij de Leergroep).

Lees meer