Blog

Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Vandaag wordt de nieuwe wet “Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen” aangeboden aan de Tweede Kamer. Een belangrijke wet die het mogelijk maakt om nieuwe scholen te starten wanneer er in een regio behoefte naar is, in plaats van op archaïsche demografische gronden. Als innovatieve school hechten we er veel waarde aan dat dit op de juiste manier in de media wordt gepresenteerd en proberen we daarin actief onze invloed uit te oefenen. Weten jullie nog een goede plek waar we kunnen bijdragen aan de discussie? We hebben al contact met een aantal verschillende redacties maar alle hulp is welkom!

—————–

Donderdag 18 oktober wordt het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel houdt in dat scholen niet langer enkel op basis van een geloofs- of levensovertuiging kunnen worden gestart, maar dat interesse vanuit de maatschappij en ouders leidend is. Een mooi voorbeeld van zo’n succesvolle innovatieve school is de School of Understanding (SoU). Deze nieuwe school bestaat sinds 2015 en is opgericht onder een eigen bestuur. De oprichter van de SoU, Tijl Koenderink, is bovendien als expert betrokken geweest bij het ontwerp van de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.

De SoU biedt regulier en innovatief onderwijs: gepersonaliseerd en gedifferentieerd. De focus ligt er op ‘wie ben je?’ en ‘wat zijn je talenten?’ in plaats van ‘wat weet je’. Het onderwijs gaat er verder dan het beheersen van de cognitieve basisvaardigheden. De School of Understanding streeft ernaar kinderen op een vernieuwende manier klaar te stomen voor de maatschappij van de toekomst. Er wordt extra aandacht besteed aan levenshouding, door middel van inzichten uit de positieve psychologie, en het aanleren van hogere vaardigheden. Denk hierbij aan doorzetten, keuzes maken, concentreren en met teleurstellingen omgaan. Die hogere vaardigheden en levenshouding zijn in het gehele onderwijsaanbod geïntegreerd, maar komen concreet aan bod tijdens de levenslessen. Wij weten natuurlijk al lang dat onze aanpak werkt, maar onlangs heeft de SoU ook een positieve beoordeling gehad van de Onderwijsinspectie.

Wij geven jullie graag meer achtergrondinformatie over bijvoorbeeld het starten van een nieuwe school op basis van een nieuw onderwijsconcept, de uitdagingen van het bieden van passend onderwijs en welke innovatieve concepten kinderen het best voorbereiden op de toekomst.

Mochten jullie meer informatie willen over het wetsvoorstel of over de School of Understanding, dan kunt u voor meer informatie of een interview (met oprichter, medewerkers ofwel ouders of kinderen) terecht bij onze contactpersoon: Christa Brandsen via c.brandsen@schoolofunderstanding.nl.

Een groep studenten heeft een weergave van onze school gemaakt door in gesprek te gaan met ouders en kinderen.