Welkom op de School of Understanding Amstelveen

 

Op 17 augustus 2015 was het zover. Wij openden in Amstelveen de deuren van de allereerste vestiging van de School of Understanding. Een heel bijzonder moment voor een heel bijzondere school… In het afgelopen jaar zijn we hard gegroeid, zowel qua leerlingen als in onze organisatie, kennis en kwaliteit.

Wij zijn zeer verheugd over het feit dat zoveel ouders voor de School of Understanding hebben gekozen. Voor velen was deze beslissing niet gemakkelijk.

Een nieuwe school betekent voor kinderen: weg uit de vertrouwde omgeving. En een geheel nieuw onderwijsconcept betekent voor ouders: geen voorbeeld of referentie. Al met al een lastige keuze die logischerwijs veel vragen oproept en de nodige onzekerheid met zich meebrengt.

Wij willen alle ouders dan ook heel hartelijk bedanken voor hun vertrouwen en hun bereidheid om met onze school de samenwerking aan te gaan.

De komende tijd zal er nog hard worden gewerkt aan de verdere profilering en ontwikkeling van de school. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we er met elkaar een mooi en onvergetelijk tweede schooljaar van maken.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Vertel het ons. Wij vinden het belangrijk dat ouders actief meedenken over allerlei zaken die in en rondom onze school plaatsvinden. Het onderwijs op de School of Understanding is van ons allemaal!

 

Onze school

Adresgegevens

School of Understanding
Pandora 4a – 5
1183 KK Amstelveen

Tel: 020 – 220 1900

info@schoolofunderstanding.nl
www.schoolofunderstanding.nl
www.facebook.com/schoolofunderstanding 

Achtergrond oprichting School of Understanding (SoU)

Een school waar het onderwijs veel verder gaat dan de beheersing van basisvaardigheden. In dit idee vonden de bestuursleden van de SoU elkaar.

De reguliere basisscholen werken ruim een eeuw op dezelfde manier. De wereld verandert echter razendsnel om ons heen en deze tijd vraagt dan ook om een ander soort onderwijs. Met gezamenlijk meer dan 100 jaar aan onderwijs- en bestuurservaring richtten de bestuursleden een nieuw type basisschool op.

Met de SoU laten we het onderwijs weer aansluiten aan de huidige maatschappelijke behoeften en wensen van ouders en kinderen.

Schoolgrootte

Wij zijn in het schooljaar 2015-2016 gestart met circa 20 kinderen bij de opvang (4 – 12 jaar) en 70 leerlingen bij het onderwijs van de SoU. Bij aanvang van het schooljaar 2016-2017 starten we met circa 15 kinderen bij de pre-school (2 – 4 jaar), 185 kinderen bij het onderwijs en circa 50 kinderen bij de opvang (4 – 12 jaar). Ons streven is om binnen vijf jaar door te groeien naar de wettelijke verplichte 280 leerlingen om uiteindelijk te komen op een school van 400 leerlingen.

Huisvesting

Wij zijn als eerste School of Understanding gehuisvest in een bestaand pand dat door de gemeente Amstelveen geschikt is gemaakt voor onze school. Inmiddels is het gehele gebouw door de School of Understanding gerenoveerd en in gebruik genomen.


Begane grond
Naast de entree bevinden zich ruimten voor de gastvrouw, het kantoor, teamkamer, de keuken en toiletgroepen.
Op de BG beschikt de school verder over 6 ruimtes voor de Ontwikkel-, Leer en Onderzoeksgroepen, een ruimte voor de pre-school en voor de opvang. Daarnaast zijn er verschillende kleinere vertrekken die gebruikt gaan worden als stilteruimte en werkruimte.

Eerste verdieping
Op de eerste verdieping is ruimte voor drie Ontwikkel-, Leer en Onderzoeksgroepen. Op deze verdieping bevinden zich ook een stilteruimte, extra werkplekken en een toiletgroep.

De ruimten voor de verschillende groepen zijn royaal opgezet met veel raampartijen, er is volop daglicht met uitzicht op de groene natuur.
 

Gymzaal
De School of Understanding maakt voor de gymlessen gebruik de gymzaal naast het schoolgebouw.

Schoolplein & buitenspelen

Er is ruim voldoende speelgelegenheid voor de kinderen. Het grote plein links van de school is voor het buitenspelen van de leerlingen van 6 – 12 jaar. Er is een apart gedeelte voor de kleuters. De (openbare) groene ruimte rondom de school leent zich bij uitstek tot ‘natuurlijk’ spelen. Natuurlijk spelen, een uitgangspunt dat goed past bij de filosofie van onze school. Het plein wordt dit schooljaar gerenoveerd door de gemeente zodat er nog meer mogelijkheden ontstaan om tot spelen te komen.
 
Over een aantal ideeën en uitwerkingen zijn we in gesprek met de gemeente Amstelveen, zoals onze wensen omtrent:

 • Gebruik van het park achter de school
 • Mogelijkheid om hutten te bouwen
 • Openluchttheater voor voorstellingen en buitenlessen
 • Aanleggen van een moestuin in verhoogde bakken

Inrichting

Eigentijdse frisse kleuren dragen bij aan de prettige, ontspannen sfeer in de school. Kleuren waar kinderen zich comfortabel bij voelen. Kleuren die de natuur naar binnen brengen, kleuren waar je bij wilt blijven.

De combinatie van kleuren met gerecycled hout geeft de school een geheel eigen karakter. De creatieve inbreng van de kinderen zelf wordt alleen maar gestimuleerd door deze omgeving en inrichting.

 

De inrichting sluit naadloos aan op de visie van de school; rustig, huiselijk en warm. Bij binnenkomst geen slordige, overvolle kapstokken, maar een mooie groene natuurlijke wand. Diverse elementen zoals de reuze prikborden van hout, zogenaamde ‘mindmaps’, versterken de algemene ruimtes.
De uitdaging van de leerrijke omgeving zit soms in kleine details. Zoals de verhoging in elk lokaal dat gebruikt kan worden als zitplek, maar tegelijk ook dienst doet als podium bij presentaties. Zoals de kleine huisjes in de lokalen van de kleuters, die knus en veilig voelen. Allerlei verschillende elementen zorgen voor diversiteit aan werkplekken voor de kinderen.

De vier kleuterlokalen zijn bewust niet identiek ingericht en niet van dezelfde materialen voorzien, maar sluiten wel op elkaar aan. Hierdoor zal een jong kind soms kiezen voor werken aan de overkant van de gang en zich zo meer en meer thuis gaan voelen op verschillende plekken. Overal in het schoolgebouw ziet men kinderen alleen of in kleine groepjes aan het werk. Soms in een lokaal, dan weer op een werkplek op de gang of in één van de stilteruimtes. Elke ruimte heeft zijn eigen kleur. Zo weten ook de allerjongsten precies waar zij zijn.

Bijzonder Onderwijs (VBS)

De School of Understanding is lid van de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). Dit is een vereniging van circa 500 bijzondere scholen in het primair en voortgezet onderwijs met een eigen (pedagogische) identiteit. De VBS helpt de aangesloten schoolbesturen bij het realiseren van zelforganisatie en zelfbeheer.

De school als organisatie

Bestuur

De School of Understanding in Amstelveen valt onder een eigen bestuur. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de school en voor de kwaliteit van het onderwijs dat wordt gegeven. Het bestuur bewaakt en stimuleert de continuïteit en ontwikkeling van de school en bepaalt in samenspraak met de Directie en het Team het beleid van de school.

Het schoolbestuur van de School of Understanding bestaat uit een bestuursvoorzitter en drie toezichthoudende leden. Vier onderwijsprofessionals met diverse achtergronden en deskundigheden. Op onze website vindt u meer informatie over hen. Het bestuur laat zich bijstaan door een administratiekantoor.

Bestuursverslag SoU 2016

Directie

De directie van de school bestaat uit de directeur, Maureen Boubaker. Zij is 5 dagen per week aanwezig op school. De directeur van de school is zowel directeur van de opvang als van het onderwijs.

Schoolteam

Het onderwijsteam bestaat uit:

Maureen Boubaker                     Directeur

Stephanie Schriek                       Leerkracht (4-6 jaar)

Nienke Denekamp                      Leerkracht (4-6 jaar)

Christa Brandsen                        Leerkracht (4-6 jaar)

Jitske Arts                                     Leerkracht (4-6 jaar)

Margot Franken                          Leerkracht (4-6 jaar)

Chris Kranenburg                       Leerkracht (6-8 jaar)

Milou Segers                                Leerkracht (6-8 jaar)

Angelique de  Boer                     Leerkracht (6-8 jaar)

Jet Eiling                                        Leerkracht (6-8 jaar) en Intern begeleider

Rick van Luijt                                Leerkracht (7-9 jaar)

Monique Wolfs                            Leerkracht (7-9 jaar)

Bets Houben                                Leerkracht (7-9 jaar)

Maud de Zwart                            Leerkracht

Jort Bardok                                   Leerkracht bewegingsonderwijs

Reggie Conté                                Gastvrouw

 

Er zullen ook assistenten werkzaam zijn die leerlingen begeleiden en extra ondersteunen bij allerlei soorten activiteiten.

Intern begeleider Jet Eiling coacht en evalueert de leerkrachten en assistenten.  Zij is daarbij ook verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van het aanbod voor leerlingen die extra ondersteuningsbehoeftes hebben.

Opvangteam

Het opvangteam bestaat uit:

Judith Mager (Coördinator opvang)

 

6 Pedagogisch medewerkers pre-school en/of opvang

Charlotte Robert Ymkje Hooijsma Linda Kramer
Leila Guissouma Nathalie Robles de Medina Tamara el Baroudi

Stagiaires

Wij werken met stagiaires van verschillende opleidingen. Zo zullen er studenten zijn die de opleiding volgen tot pedagogisch medewerker, leerkracht, schoolleider of tot (ortho)pedagoog. Zij zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de leeropbrengsten van uw kind. Vanzelfsprekend blijft de begeleidende leerkracht te allen tijde verantwoordelijk voor de groep.

Waar de school voor staat

De School of Understanding biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt te worden wie hij wil. 

Focus op levenshouding

De School of Understanding biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt te worden wie hij wil.

Focus op levenshouding

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen eerst leren wie ze zelf zijn.

 • Wie ben ik?
 • Wat zijn mijn talenten?
 • Wat maakt mij gelukkig?

Om met deze kennis en ervaring de wereld in te gaan.

 • Wie zijn anderen?
 • Hoe kan ik me daar op een fijne manier mee verbinden?

Hierbij vinden we het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van een kind op vier hoofdgebieden:

Bij ons leer je groeien

Op onze school ontdek je hoe je met optimisme steeds nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Hoe je met tegenslag omgaat en leert door te zetten. Om te blijven groeien en het beste uit jezelf te halen. Je ontdekt talenten bij jezelf waarvan je nog niet eerder wist dat je ze had!

Bij ons leer je leren

Leren kun je leren! Onze school besteedt veel aandacht aan ‘hogere vaardigheden’ die je helpen om steeds beter te leren, reflecteren, organiseren en samen te werken. Je merkt dat je door zelfvertrouwen, inzet en lef voortdurend nieuwe dingen zult ontdekken. Dat maakt leren ook nog eens stukken leuker.

Bij ons leer je leven

Je leert op onze school zelfbewust en begrijpend in het leven te staan. Met begrip voor verschillen met ruimte voor jezelf én ruimte voor anderen. Dat schept veiligheid en vertrouwen in jezelf en in elkaar.

Bij ons leer je bijdragen

Je beseft steeds meer dat je onderdeel bent van een maatschappij. Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. We ondersteunen je om echt gelukkig te worden en te blijven en straks met compassie een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

Gepersonaliseerde (digitale) leerlijn

In een klassikaal systeem is het niet mogelijk om het beste uit elke leerling te halen. Onze leerlingen werken waar mogelijk met een gepersonaliseerde (digitale) leerlijn die aansluit op hun individuele behoeften en talenten. Zo kan elk kind op zijn eigen niveau werken en wordt het niet gehinderd door het tempo van de klas. Wij volgen de ontwikkeling van iedere leerling op de voet met behulp van ons SoU digitaal leerlingvolgsysteem wat we zelf inrichten en vormgeven aansluitend op de praktijk.  

Lesmethodes

Op de School of Understanding maken we gebruik van de (digitale) leermethodes die als beste beoordeeld zijn en/of een structurele bijdrage leveren aan het vermogen van de school om gepersonaliseerd onderwijs te bieden.

Tweetalig onderwijs

We zijn een Nederlandstalige school, geen internationale school. Wel kiezen wij bewust voor onderwijs in twee talen: Initieel zal de verhouding beperkt zijn door de wetgeving met een verhouding van Nederlands (85%) en Engels (15%). We streven ernaar om aan het einde van groep 8, wanneer toegestaan door wet- en regelgeving ongeveer 30% van de onderwijstijd in het Engels plaats te laten vinden.

Flexibele schooltijden en vakanties

We werken toe naar flexibele schooltijden. Het doel is uiteindelijk ouders binnen de wettelijke mogelijkheden zo veel mogelijk keuzevrijheid bij het bepalen van vakanties te laten hebben. Op dit moment staat de eindtijd vast op 14:30 uur en is er een flexibele inlooptijd van 8:00 – 8:30 uur die formeel niet telt als onderwijstijd maar waarin leerlingen rustig hun dag kunnen starten.

Onderwijs en geïntegreerde opvang onder één dak

De SoU biedt een totaalpakket van onderwijs, ontwikkeling en opvang. Kinderen kunnen worden opgevangen vanaf 2 jaar. Op vierjarige leeftijd stappen ze van de opvang over naar het onderwijs. De school biedt de ouders hierdoor een ononderbroken ontwikkeling van 2 – 12 jaar. De geïntegreerde opvang is een wezenlijk onderdeel van de school en voor de kinderen zal er waar mogelijk geen onderscheid zijn.

Onderwijsfunctie

De samenstelling van onze groepen

De samenstelling van onze groepen

De School of Understanding (SoU) is gestart in augustus 2015 met groep 1 t/m 5. Dit is een bewuste keuze omdat wij leerlingen zo jong mogelijk willen meenemen in onze unieke aanpak. De school zal de aankomende jaren meegroeien en er elk schooljaar een leerjaar aan toevoegen. Dit schooljaar hebben we jaargroepen van groep 1 t/m 6. Het is onze ambitie om uiteindelijk ons onderwijs te continueren tot het einde van de middelbare school zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat van 2 t/m 18 jaar. In de komende jaren gaan we concreter vormgeven aan deze wens, waarschijnlijk initieel in samenwerking met bestaande middelbare scholen.

De SoU heeft de volgende drie groepen waar kinderen zich dagelijks in bevinden: 

1. De Ontwikkelgroep

De ochtend begint altijd in dezelfde groep, bij dezelfde leerkracht. De leerlingen zijn hier op leeftijd ingedeeld: 4 & 5 jarigen, 6 t/m 8 jaar en 7 t/m 9.  In de Ontwikkelgroep ligt de focus op groei in (levens)houding. De leerkracht werkt methodisch met de kinderen aan onderwerpen zoals daadkracht, optimisme, ‘growth mindset’ en ethiek. Aan het eind van de dag komen deze groepen weer bij elkaar gedurende maximaal een half uur en dan wordt er samen op de dag teruggekeken.  

2. De Leergroep

De rest van de ochtend wordt besteed aan de basisvakken in de Leergroep. We hebben het streven dat dit groepsdoorbrekend plaatsvindt in alle groepen. In de Leergroep werken de kinderen aan hun weektaak. We hebben als doel dat dit regelmatig individueel gebeurt maar het vindt ook plaats in kleine groepjes geclusterd op niveau of onderwijsbehoeftes. Leren is persoonlijk, ieder kind neemt zijn eigen (gedigitaliseerde) route. Ons doel is dat de leerlingen er naartoe groeien dat ze hun weektaak zelf inrichten in overleg met de leerkracht (leren plannen is hier een belangrijk doel). In de weektaak komen taal, technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen aan bod. Zodra de instructie aan kleine groepjes of individueel is gegeven, gaat de leerkracht langs bij de kinderen die aan hun individuele doelen werken. Hij observeert, ondersteunt en houdt leergesprekjes. In de school zijn binnen en buiten het klaslokaal speciale, herkenbare, leerrijke werkplekken ingericht waar kinderen individueel of in kleine groepjes aan het werk gaan.

Vaklessen als lichamelijke oefening of spellessen vinden vanuit de Ontwikkelgroep plaats in de speelzaal/gymzaal plaats. De gymzaal bevindt zich in het gebouw naast dat van ons. We maken daar in een rooster gebruik van met andere scholen.

De lessen muzikale vorming en enkele creatieve vormingslessen vinden ook in de speelzaal plaats. 

3. De Onderzoeksgroep

’s Middags nemen de leerlingen plaats in de Onderzoeksgroep. Hier staat gedurende enkele weken één thema centraal over de wereld in een brede context. De unit  is voor de hele school hetzelfde, met een vaste , herkenbare structuur, met heldere doelen en een geïntegreerde internationale leerlijn. De kinderen groeperen zich op basis van verschillende onderzoeksvragen. Hier werken kinderen wederom van uiteenlopende leeftijden samen.

We werken in de Onderzoeksgroep volgens het lesprogramma International Primary Curriculum (IPC). Dit is een inspirerende, thematische en resultaatgerichte methode in de zaakvakken (zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) en de creatieve vakken. Effectief leren staat centraal bij IPC. De thema’s (units) lopen uiteen van ‘Een missie naar Mars,’ naar ‘Regenwouden’ en ‘Chocolade’.  

Het motto van IPC: Great Learning – Great Teaching – Great Fun

Meesterschapsproeven

Een belangrijk onderdeel van het concept vormen de zogenaamde Meesterschapsproeven. Meesterschapsproeven zijn, voor leerlingen die over voldoende zelfsturend vermogen beschikken,  uitdagende opdrachten over diverse onderwerpen die de kinderen zelf uitkiezen. Aan de hand van onderzoeksvragen en leerdoelen gaat het kind aan de slag. Het wordt een ware ontdekkingstocht, waarin kinderen veel kennis op zullen doen en veel over zichzelf zullen leren. De kinderen leren leren, onderzoeken, plannen, samenwerken, plezier hebben, elkaar vooruit helpen en zelfbewust zijn. Deze houding en hogere vaardigheden helpen kinderen, op school en daarna, hun talenten te kennen en gebruiken.

Elk kind zal helemaal opgaan in zijn eigen onderzoek, een weg die niet altijd gemakkelijk zal zijn en waarbij het zichzelf op de proef stelt. Bij de afronding weet het kind uiteindelijk zoveel over zijn eigen onderzoek dat het zich er meester over voelt.

Flexibele schooltijden

De School of Understanding maakt een verschil tussen openingstijden en groepstijden. De leerlingen kunnen op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 14.30 uur naar school komen. Het gezamenlijke lesprogramma is van 8.30 -14.00 uur. Het is voor ouders dus mogelijk om hun kind een half uur eerder of later naar/van school te brengen/halen. Er is tijdens het gezamenlijke lesprogramma de plicht om de hele dag aanwezig te zijn. Dit is om het groepsproces te ondersteunen. In het voorlopende en nalopende half uur kunnen de leerlingen werken aan eigen projecten, individuele leerlijnen of andere activiteiten.

Daarnaast is er voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.00 uur en naschoolse opvang van 14.30 tot 19.00 uur. De voor- en naschoolse opvang maakt integraal onderdeel uit van onze school. De leerlingen kunnen tijdens de opvang desgewenst verder gaan met de onderwijsprojecten en -activiteiten waar ze mee bezig waren. De begeleiders houden hierbij de balans werk en rust goed in de gaten. ’s Middags worden er verschillende workshops georganiseerd.

Dagindeling

De dagindeling (maandag t/m vrijdag) ziet er globaal zo uit:

 

Voorschoolse opvang

Inloop (Leergroep)

Ontwikkelgroep

Leergroep

Pauze

Leergroep

Lunchpauze

Onderzoeksgroep

Ontwikkelgroep

Naschoolse opvang

Continurooster

De School of Understanding hanteert het ‘vijf-gelijke-dagen’ rooster (continurooster). Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en gezamenlijk eten.  

Kinderen kunnen hun eigen broodtrommel meenemen maar de school biedt tegen een extra vergoeding ook een gezonde warme maaltijd aan. Het bereiden van de warme maaltijd wordt uitgevoerd door onze partner Moekes Maaltijd.

Voordelen van een continurooster:

 • Rust en regelmaat voor iedereen
 • Gezamenlijk eten als belangrijk moment samen
 • Minder haal & breng activiteiten (verkeer)
 • Verbeterd schoolresultaat

Urenverdeling per week

Het verdelen van de verplichte 7520 lesuren per jaar over de verschillen leer-/ontwikkel- en onderzoeksgebieden ziet er globaal per week als volgt uit:

Uren
(Begrijpend)Lezen

2½

Taal

5

Rekenen/wiskunde

4

Schrijven

½

Wereldoriëntatie

Creatieve Vorming

2

Bewegingsonderwijs

1

Levenshouding

Engelse taal

2

Pauze

Jaarkalender

De school zorgt aan het begin van het schooljaar voor een digitale jaarkalender. In deze kalender staan alle activiteiten die de school in het loop van het jaar organiseert en de vakanties en vrije dagen. U vindt deze jaarkalender op onze website.

ICT

ICT is een middel om ons onderwijs effectiever, doelmatiger en kwalitatief beter te maken. ICT is geïntegreerd in ons onderwijs. We maken gebruik van ICT-middelen om:

 • Individuele leerlijnen aan te bieden zodat het kind op eigen niveau kan werken
 • Leerlingen te leren verantwoord gebruik te maken van de onuitputtelijke bron ‘het internet’
 • De leerling real-time actief te volgen met een systeem waarin ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerker en vooral het kind zelf de ontwikkeling in kaart kunnen brengen (het SoU Leerlingvolgsysteem)
 • Gezamenlijk te werken aan grotere projecten 
 • Eigen portfolio’s op te bouwen 
 • Te communiceren met de ouders

We zetten ICT ook in als communicatiemiddel, zodat de kinderen leren om zich verstaanbaar te maken in de digitale samenleving.

De school beschikt over een draadloze wifi-verbinding. Voor het gebruik van internet geldt de regel dat alleen die content bekeken/gebruikt mag worden die functioneel aansluit op het lesprogramma en/of relevant is.

Expressievakken

Op de School of Understanding vormt creatieve en expressieve vorming een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. De school stimuleert de kunstzinnige talenten en de creativiteit van de kinderen. Deze vakken zijn bij ons geïntegreerd binnen het lesprogramma van IPC.

Bewegingsonderwijs

Kleuters

De kleine/fijne motoriek wordt gedurende de dag ontwikkeld, vaak indirect. Het kind leert hoe het materialen draagt, figuren tekent, strikken moet maken, knipt, reeksen bouwt, schenkt en weegt en nog veel meer. Allerlei activiteiten met als onderliggend doel: de ontwikkeling van de motoriek. De leerkracht houdt bij hoe deze ontwikkeling verloopt en ondersteunt waar en wanneer dat nodig is. We werken met een MRT-doos (Motorische Remedial Teaching). Een doos vol materiaal, van een balanceerplank tot kleine balletjes, waarmee het kind motorische vaardigheden ontwikkelt. In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De kinderen spelen in de klas, op het schoolplein en in het speellokaal.

 

Alle kinderen hebben twee keer per week gymles. Tijdens de gymles dragen alle kinderen gymschoenen, een shirt met korte mouwen en een kort broekje. Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk doch dringend om sieraden als kettinkjes, ringen en armbanden thuis te laten. Lange haren moeten in een vlecht of staart worden gedragen. De kinderen krijgen bewegingsonderwijs van een ervaren goed opgeleide vakspecialist.

Activiteiten

In de loop van het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats, die (meestal) binnen de schooluren vallen, maar een afwijking kunnen geven op het lesrooster. Te denken valt aan:

 • afsluitweek na elk thema, presentaties, tentoonstellingen
 • excursies passend bij thema’s, bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek, een natuurwandeling, boerderijbezoek
 • theater-, museum- en bibliotheekbezoeken
 • kinderboekenweek
 • feesten, vieringen
 • schoolreis

Kwaliteit van het onderwijs

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Over de kwaliteit van het onderwijs wordt veel gesproken. Bij het kwaliteitsbeleid in de school gaat het om vijf vragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we die dingen ook goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat doen we met die informatie?

Om deze vragen te beantwoorden heeft de school duidelijke informatie, goede instrumenten en een helder beleid nodig. Hiervoor werkt de school nauw samen met het schoolbestuur en de Inspectie van het Onderwijs.

Eens in de vier jaar stellen wij een schoolplan op; hierin werken wij op hoofdlijnen onze beleidsvoornemens uit. Deze beleidsvoornemens gaan over:

 • het onderwijsaanbod
 • ondersteuningsbehoeftes voor leerlingen
 • integraal personeelsmanagement
 • leeropbrengsten
 • materieel beleid
 • financieel beleid
 • kwaliteitsbeleid

Het schoolplan sluit af met een plan van aanpak waarin per schooljaar staat aangegeven hoe wij de beleidsvoornemens gaan uitvoeren en welke doelen we willen bereiken. Dit wordt uitgewerkt in een jaarplan. Aan het begin van elk schooljaar evalueren wij met het team en het schoolbestuur het voorgaande schooljaar en bekijken het komend schooljaar. Zo nodig stellen wij het jaarplan bij.

Zowel het vierjaarlijkse schoolplan als het jaarplan wordt ter instemming voorgelegd aan onze medezeggenschapsraad en opgestuurd naar de Inspectie van Onderwijs.

Onze school zal gaan werken met kwaliteitsvragenlijsten. Dit helpt ons om bij alle betrokkenen van de school na te gaan wat zij van de kwaliteit van ons onderwijs vinden. Er zijn vragenlijsten voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst wordt een verbeterplan gemaakt en nieuw beleid geformuleerd in het school(jaar)plan.

De bestuurder monitort op zijn beurt weer de kwaliteit van de onder hen vallende scholen door jaarlijks monitorgesprekken te voeren met directie en intern begeleider. Deze gesprekken worden gevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook de resultaten van onze school worden cyclisch besproken.

Op deze manier werken wij continu en systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs is er om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en te bevorderen. Zij doet dit volgens de kaders van de ‘Wet op het onderwijstoezicht’. De Inspectie verricht verschillende soorten onderzoeken op basisscholen. De Inspectie rapporteert haar bevindingen op de website www.onderwijsinspectie.nl

Pedagogische sensitiviteit

Al onze leerkrachten werken ‘pedagogisch sensitief’. Dat wil zeggen dat de leerkracht op het goede moment doet wat juist is, ook in de ogen van het kind.

Voor ons is dit de kern van het onderwijs. De leerkracht is invoelend, heeft aandacht en toont belangstelling. Het kind voelt zich bij de leerkracht volkomen aanvaard. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt. Het kind ontwikkelt hierdoor zelfvertrouwen en kan volkomen zichzelf zijn.

Elk contact met de leerkracht heeft tot doel het kind te sterken in het eigen kunnen. De houding van de leerkracht is daarbij steeds positief. Ook fouten zijn een fase in het vergroten van begrip. Kinderen ontwikkelen hierdoor een optimistische houding in plaats van een gebrek aan zelfvertrouwen.

Kernwaarden

 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Rust
 • Inspiratie
 • Productiviteit

Pedagogisch beleidsplan

Het Pedagogisch beleidsplan biedt ouders en pedagogisch medewerkers inzicht in de pedagogische grondbeginselen van de SoU en is tevens de leidraad voor de dagelijkse omgang met de kinderen. De SoU hecht aan een goede communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Deze samenspraak zal mogelijk leiden tot verdieping en veranderende inzichten. Het Pedagogisch beleidsplan is dan ook geen eindproduct. Regelmatig zal het plan worden herzien aan de hand van een sterke wisselwerking tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers.

Download PDF: Pedagogisch beleidsplan, locatie Amstelveen 2015

Leerlinggestuurd onderwijs

We begeleiden de kinderen in de weg naar zelfsturend leren. De weg daar naartoe is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de levenshouding van het kind en van de mate waarin het zelfstandig is en zich verantwoordelijk voelt. De lessen in levenshouding in de ochtend geven het kind inzicht in zichzelf. Zo wordt er dieper ingegaan op bijvoorbeeld het maken van fouten. De positieve functie van fouten maken wordt besproken en het kind leert meer over zijn houding t.a.v. het maken van fouten. Met deze lessen in de oren en de aangereikte tools, begint het kind aan een nieuwe dag en komt veel momenten tegen waarop het de vaardigheden zal gaan leren toepassen en ervaren.

Tijdens het werken aan de gepersonaliseerde leerweg, kun je grofweg drie aanpakken onderscheiden:

 1. Kinderen die vooral eerst veel hulp nodig hebben en samen met de leerkracht een werkplan uitstippelen en regelmatig feedback ontvangen en gestuurd worden.
 2. Kinderen die al zelfstandig hun werk kiezen, een plan kunnen opstellen, zich  langer focussen en regelmatig terugkoppelen.
 3. Kinderen die zelfsturend leren met een goede taakopvatting, eigen werk plannen, doelen opstellen, uitvoeren en evalueren met de leerkracht.

We begeleiden en trainen de kinderen in de volgende levenshouding- en vaardigheidscomponenten:

 • Geluk (PERMA model van Seligman)
 • Aangeleerd optimisme (Learned optimism, Seligman)
 • Veerkracht (Resilience, Seligman)
 • Executieve functies: het vermogen om te plannen, focussen en impulsen onder controle te houden (methode van Dawson & Guare) 
 • Wat moeten kinderen leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? (21st Century skills game)
 • Hope theory van Snyder (De Gelukskoffer) 
 • Mindset, de weg naar een succesvol leven (theorie van Carol Dweck en methode van Floor Raeijmakers)

 

De weg naar zelfstandigheid en zelfbewustzijn wordt vanaf het begin ingezet. In de groepen van de jongste kinderen is de omgeving een leerrijke, goed voorbereide ruimte, waar het kind de meeste tijd van de dag doorbrengt. Het aangeboden materiaal is beperkt, waardoor het gemakkelijker is een keuze te maken. Het kind kan niet altijd direct iets pakken wat het wil, omdat het niet beschikbaar is, en leert zo zijn impulsen bedwingen en zal sneller geneigd zijn om samen te werken.  

Het ontwikkelingsmateriaal is vaak zelfcorrigerend, waardoor het kind kritisch leert kijken en zichzelf kan verbeteren. Het kan onafhankelijk doorwerken en leert op zichzelf vertrouwen. Naarmate het kind zijn omgeving beter kent en beheerst, wordt zijn zelfstandigheid groter en daarmee ook zijn vrijheid. Het kind kiest zelfstandig en vanuit een innerlijke drang zijn werk en leert, eerst met hulp van de leerkracht, om zijn werk goed te organiseren.

Met steeds meer zelfkennis leert het stap voor stap zelf plannen maken, zijn emoties te reguleren en wordt de eigen verantwoordelijkheid steeds groter.

Kwaliteit van de leerkrachten

Nog belangrijker dan de lesmethodes die de school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Onze gediplomeerde en ervaren leerkrachten hebben bij de intensieve interne training ‘Levenshoudingsgericht onderwijs’ gevolgd. Na een strenge selectieprocedure hebben zij laten zien dat zij de visie van de school uitdragen en zich eigen hebben gemaakt. Onze leerkrachten zullen de kinderen volgens onze principes optimaal begeleiden. 

De leerkrachten besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Intervisie vormt een belangrijk onderdeel van de filosofie van de School of Understanding. Van en met elkaar leren, bijstellen en bijschaven, gebeurt in voortdurend overleg met elkaar. Dit schooljaar vinden er acht studiedagen plaats. Daarnaast streven we ernaar om leerkrachten eens in de twee jaar een studiereis te laten maken, waarin zij onderzoek doen naar belangrijke onderwijsontwikkelingen in het buitenland.

Lesmethodes

De methoden die in de onder- en middenbouw gebruikt worden dienen als bronnen voor de instructiegroepen of (kleine) kringen. De kinderen worden op grond van hun ontwikkelingsniveau ingedeeld in de instructiegroepen of (kleine) kringen. De kinderen werken met een doorgaande, digitale, gepersonaliseerde leerlijn die aansluit op hun behoeften en talenten. Binnen dit werken wordt ook rekening gehouden met het tempo en de leerstijl van elk kind. Na iedere periode van circa 8 weken waarin kinderen hun eigen doelen hebben nagestreefd, wordt er bekeken of een kind nog in de juiste instructiegroep zit. Incidenteel verplaatsen we een kind al voortijdig naar een andere instructiegroep. Ouders worden hier uiteraard in meegenomen. We bieden daarnaast zoveel mogelijk werkvormen aan waarin we 21st century Skills oefenen en waarbij coöperatieve werkvormen aan bod komen. Onze kinderen leren veel van en met elkaar.

Bronnen 4 – 6 jarigen

 • Rekenprentenboeken, gebaseerd op de Singapore rekendidactiek
 • Early years van IPC
 • Schrijfdans, als schrijf- en bewegingsmethode
 • Kleuters in actie, bewegingsmethode
 • Denksleutels & MIND programma
 • Fixie/Growie, Mindset
 • Kleuterplein

Bronnen 6 – 9 jarigen

 • Rekenwonders (Nederlandstalige versie van Singapore Math). Deze methode leert kinderen om creatief en oplossingsgericht te denken. ‘We believe that every child can master an understanding and love of math with the right kind of teaching and support.’
 • Taal Actief gebruiken we als bron voor  de taal- en spellingontwikkeling.
 • Begrijpend lezen doen we met Nieuwsbegrip, waarbij aan de hand van actuele nieuwsberichten de woordenschat wordt vergroot en de leesstrategieën worden toegepast.
 • De schrijfhand oefenen we met Pennenstreken.
 • IPC (International Primary Curriculum) is een onderwijsprogramma voor de zaakvakken (zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie) en creatieve vakken aan de hand van uiteenlopende thema’s (units). IPC werkt aan de levenshouding van het kind zoals zelfbewustzijn, talentontwikkeling en daadkracht. De Meesterschapsproeven zijn een belangrijk onderdeel van IPC.
 • Taalzee en Rekentuin gebruiken we als digitale, adaptieve oefenmethodes voor extra automatisering.
 • Strategieën om te leren leren vanuit de aanpak ‘Leren is een Makkie’ en ‘Leren leren’ lesprogramma van Minke Dumont.
 • Mindset : Fixie en Growie
 • Positieve Psychologie: o.a. De gelukskoffer
 • Voor Engels maken wij gebruik van Groove Me. Op vrijdag spreken we een groot deel van de dag Engels. DuoLingo wordt gebruikt voor de kinderen die al verder zijn in de Engelse digitale oefenomgeving.
 • Snappet is vanaf januari voor ons de digitale leeromgeving waarin kinderen gaan oefenen met de basisvakken. Dit middel werkt adaptief en kan per kind ingesteld worden zodat ze hun leerdoelen kunnen behalen.

Verder zijn aanvullende informatiebronnen beschikbaar zoals Schooltv, internet, de schoolbibliotheek en de openbare bibliotheek.

Levenshoudinggericht onderwijs

Elke Ontwikkelgroep start de dag met aandacht voor de levenshouding. Door bijvoorbeeld een verhaal te vertellen of een filmpje te laten zien, wordt een aspect van de levenshouding onder de aandacht gebracht en uitgediept. Bijvoorbeeld: doorzetten. Met elkaar wordt bekeken wat doorzetten is en worden ervaringen uitgewisseld. Er wordt ingezoomd op en nagedacht over de eigen ontwikkeling van het doorzettingsvermogen. Het kind krijgt zicht op zichzelf en van daaruit op onderdelen die nog meer ontwikkeld moeten worden. Hier kan een persoonlijk ontwikkelplan uit voortkomen, omdat het kind hierin nog veel te leren heeft. Dit plan bestaat uit te ondernemen stappen en helpt het kind om in de loop van de dag bewust om te gaan met situaties waarin doorzetten wordt verlangd. Het resultaat zal zijn dat het kind steeds meer groeit in het nemen van hindernissen en daardoor trots op zichzelf wordt. Zo werken we heel veel aspecten van de levenshouding af, die maakt dat kinderen zichzelf goed leren kennen en laten ervaren dat ze hun eigen gedrag kunnen sturen.

Enkele voorbeelden van levenshoudingsaspecten die aan de orde komen:

 • Optimisme
 • Daadkracht
 • Omgaan met fouten
 • Geluk
 • Groeimentaliteit (Fixed/Growth mindset)

Kinderen met een ‘Fixed mindset’ zitten vast in het beeld dat zij over zichzelf hebben: ‘Ik kan dit toch niet, dat is te moeilijk, het zal mij nooit lukken.’ Maar heb je een ‘Growth mindset’ dan sta je open om te leren ‘Het is moeilijk, ik kan het nog niet, maar ik ga het leren.’ Kinderen met een ‘Fixed mindset’ hebben last van een negatief zelfbeeld. Maar door training kun je groeien naar een ‘Growth mindset’.

Belangrijke vaardigheden die aan de orde komen:

 • Leren leren
 • Plannen
 • Samenwerken
 • Concentratie
 • Impulsen bedwingen

Tweetalig onderwijs

Nederlands is onze voertaal maar we bieden een deel van ons onderwijs ook in het Engels aan. De wereld van nu stelt immers steeds hogere eisen aan de taalvaardigheid van het Engels.  

Vooralsnog geven wij 85% van onze lessen in het Nederlands en 15% in het Engels. We werken o.a. met Groove Me.  Ook zijn enkele onderdelen van het IPC-programma in het Engels. Verder lezen wij verhalen voor en zingen we liedjes in het Engels.

Heeft uw kind extra begeleiding nodig in de Nederlandse taal? Wij onderzoeken de mogelijkheid om tegen een extra vergoeding vakleerkrachten (EN-NL) in te huren voor een aantal uur gespecialiseerd taalonderwijs per week.  Daarnaast bieden we systemen als Rosetta Stone Online Learning aan om kinderen zelfstandig aan hun Nederlands te laten werken.

Flipping the Classroom

De School of Understanding kiest er bewust voor om niet de methode centraal te stellen maar middelen te kiezen die het zelfsturend leren bevorderen.

Wij streven er naar om in de komende jaren te gaan werken op basis van ‘Flipping the Classroom’. Hierbij wordt klassikale kennisoverdracht vervangen door video’s en online instructies op het eigen tempo van het kind. Via digitale hulpmiddelen volgt de leerling de instructie waardoor er meer tijd vrijkomt voor de leerkracht om het kind te begeleiden op zijn eigen niveau.

Instructiemomenten zijn zo veel mogelijk groepsdoorbrekend. We gaan ze op video opnemen en stellen ze digitaal beschikbaar aan de kinderen.

Het leerlingvolgsysteem

Om de leerling zo goed mogelijk te volgen wordt er systematisch gewerkt aan:

 • observeren van invloedrijke ontwikkelaspecten t.a.v. levenshouding
 • evalueren en verzamelen van gegevens
 • voeren van leergesprek met leerling a.h.v. portfolio, waarin de leerlijnen en ontwikkellijnen zichtbaar worden gemaakt
 • opstellen en regelmatig evalueren van een persoonlijk leerplan met de leerling
 • herkennen en kunnen benoemen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

We maken gebruik van Parnassys, een webbased leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem.

Vier keer per jaar vindt er  een gesprek plaats met ouders en leerling over de voortgang van resultaten en persoonlijke groei. In dat gesprek nemen ouders, leerling en leerkracht een gelijkwaardige plaats in. Het portfolio van elke leerling – waarin ouders op termijn ook digitaal kunnen meelezen – dient als uitgangspunt. De leerkracht gaat niet alleen in op wat het kind heeft geleerd, maar ook hoe het heeft geleerd. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt door de leerkracht.

We toetsen de kennis (wat heeft het kind geleerd) met behulp van (digitale) toetsen. We toetsen de persoonlijke vaardigheden aan de hand van observaties (welke vaardigheden zet het kind in en hoe gebruikt het deze). En we meten het begrip, dat over een langere periode tot stand komt.

Methodegebonden toetsing

Wij maken gebruik van digitale lesmethodes die doorlopend inzicht geven in de ontwikkeling en het niveau van het kind.

We nemen ook toetsen af, een prima middel om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerling. Toetsen worden individueel en digitaal afgenomen op een moment dat een kind daar aan toe is, of wanneer de situatie vraagt om meer onderzoek. Mede aan de hand van de toetsgegevens worden samen met de leerling nieuwe doelen opgesteld. Ouders kunnen die terugzien in de digitale portfolio.

Onafhankelijke toetsing (CITO)

Om de langetermijnontwikkeling te volgen maken we gebruik van een onafhankelijke toetsing  van het Cito-toetsingsprogramma dat bestaat uit:

 • Het jaarlijkse toetsingsprogramma (monitoren leervorderingen Nederlands, rekenen en studievaardigheden)
 • De eindtoets (advisering vervolgonderwijs)

Indien gewenst kan de intern begeleider op verzoek van de leerkracht een aanvullend onderzoek doen met onafhankelijke toetsen om de didactische behoeftes van de leerling beter in beeld te krijgen. Dit kan ook plaatsvinden bij een zij-instromer.

Passend onderwijs

Ieder kind verdient het beste onderwijs en de ondersteuning die het nodig heeft. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Alle kinderen moeten daarom een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Met als doel om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Door onze focus op levenshouding, hogere vaardigheden, persoonlijke leerroute en door begeleiding en ondersteuning van de leerkracht vanuit pedagogische sensitiviteit, is ons onderwijs op een heel natuurlijke manier passend en op maat voor elk kind.

Zorg voor kinderen met speciale behoeften

Als een kind toch nog andere, specifieke (onderwijs)behoeftes heeft kan de leerkracht  in overleg met de ouders en de intern begeleider bekijken of er hulp of expertise van buitenaf moet worden ingeschakeld. De School of Understanding maakt deel uit van het samenwerkingsverband Amstelronde. Binnen Amstelronde hebben de schoolbesturen met elkaar afgesproken welke vorm van onderwijsondersteuning elke school moet kunnen bieden. In het Schoolondersteuningsprofiel (ter inzage op school) is vastgelegd welke voorzieningen onze school biedt aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het team brengt in kaart wat de mogelijkheden, grenzen en ambities van de school zijn. Het is hierbij van groot belang dat beide partijen, zowel de school als de ouders en het kind, ervan overtuigd zijn dat de school een meerwaarde kan zijn en dat de school die meerwaarde ook kan leveren.

De school en het voortgezet onderwijs

Omdat de kinderen op onze school in hun eigen tempo werken, zullen zij aan het einde van de basisschoolperiode een gedifferentieerd profiel laten zien. Sommige kinderen zullen met rekenen al het programma van 2VWO Wiskunde gedaan hebben terwijl ze met begrijpend lezen net de kerndoelen van de basisschool hebben gerealiseerd.

Omdat het belangrijk is dat de scholen van het voortgezet onderwijs dit profiel overnemen en niet met alle vakken overnieuw beginnen zal de SoU met de verschillende scholen van voortgezet onderwijs overleg gaan voeren.

Opvangfunctie

2 - 4 jaar

De allerkleinsten komen samen in onze Pre-school. De peuters hebben hier een eigen groep met een vaste begeleiding.

Basisbehoeften

In de Preschool draait het om veiligheid, geborgenheid en continuïteit. Zekerheid en veiligheid creëren wij door de ruimte waarin de peuters verblijven geheel op hun leeftijd en belevingswereld in te richten. Een vast team van gekwalificeerde pedagogisch medewerksters verzorgt, begeleidt en stimuleert de peuters.  In de Preschool mogen de peuters zijn wie ze zijn. Zij krijgen de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien en de wereld te ontdekken in hun eigen tempo. Wij werken dan ook niet met leeftijden die bepalen of een kind overgaat naar een volgende fase. De ontwikkeling van het kind bepaalt dat. We sluiten in de Preschool aan op de belevingswereld van het kind op het gebied van Creativiteit, Fantasie, Ontspanning, Bouwen en Bewegen. Door met nieuwe dingen in aanraking te komen, te ontdekken en te ondervinden, krijgen de kinderen optimaal de kans zichzelf verder te ontplooien. De kinderen krijgen aangeboden waar zij op dat moment behoefte aan hebben en leren zichzelf steeds beter kennen. Wat kan ik goed? Wat vind ik leuk? Waar heb ik hulp bij nodig? Waar liggen mijn uitdagingen? Hun zelfvertrouwen zal groeien door hun eigen successen. Ook leren zij met tegenslagen om te gaan. Dit doen ze letterlijk met vallen en opstaan! In deze fase beginnen wij ook met tweetaligheid (Nederlands en Engels).

Onze dagindeling:

Tijd Activiteit
8:00 – 8:30 uur Inloop
8:30 uur Start dagprogramma
10:00 uur Vers fruit
10:20 – 12.00 uur Activiteiten
12:00 uur  Warme lunch of ophalen
12:30 – 15:00 uur Activiteiten
 15:00 uur Einde Preschool

Indien kinderen jonger dan 4 jaar interesse tonen en klaar zijn voor een nieuwe fase dan kunnen ze alvast wennen in de onderwijsfunctie van de school. De opvang en het onderwijs lopen zo vloeiend in elkaar over waardoor de overgang heel natuurlijk verloopt. Op de SoU kunnen we echt spreken van een doorgaande leerlijn van 2 – 12 jaar.

4 - 12 jaar

Om 7:00 uur opent de opvang haar deuren. De tafel is gedekt en de kinderen kunnen aanschuiven voor een gezond en verantwoord ontbijt. Daarna kunnen ze kiezen uit diverse vrije activiteiten (onder begeleiding) zoals lezen, muziek luisteren en relaxen. De opvangfunctie loopt vloeiend over in de onderwijsfunctie wanneer de kinderen naar hun Ontwikkelgroep gaan. De opvangfunctie voor schooltijd is op basis van beschikbaarheid van een pedagogisch medewerker. ’s Middags na het lesprogramma start de opvang weer. Ook hier loopt de overgang weer vloeiend in elkaar over. De kinderen komen bij elkaar in hun basisgroep. Ze eten fruit en drinken wat terwijl ze de belevenissen van de dag met elkaar doornemen. Daarna kunnen zij vrij gaan spelen of meedoen aan een activiteit. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om verder te gaan met hun onderwijsopdrachten. Onze begeleiders houden hierbij de balans tussen werk en rust goed in de gaten. Alle kinderen spelen zoveel mogelijk buiten.

Extra diensten

De School of Understanding biedt extra diensten aan waar leerlingen en ouders gebruik van kunnen maken. Het gaat hierbij om o.a. de volgende diensten:

 • Naschoolse workshops van 8 lessen vanaf circa €80. Denk aan workshops m.b.t. talen, kunst en cultuur, sport, techniek, mindfulness, etc.

Soms bieden wij specialistische workshops aan die iets duurder uitvallen. Wij informeren u daar vanzelfsprekend van tevoren over.

 • Gezonde warme maaltijd op school à €4,50 op contractbasis. Op incidentele basis kost dit €5.
 • Gezonde warme maaltijd voor thuis. Via www.moekesmaaltijd.nl kunt u aangeven dat u middels “Moeke to Go” graag vanaf school een maaltijd meeneemt voor thuis. Zo kunt u na een lange dag uw kinderen ophalen en thuis genieten van een voorbereide maaltijd die u enkel hoeft op te warmen.
 • Inkoop van extra onderwijsweek, €50 per dag indien deze dag niet elders in het jaar opgenomen wordt als vrije dag.
 • Breng- en haalservice. U kunt zich aanmelden bij Taxi Centrale Van Dommelen in Amstelveen. We hebben een contract met deze organisatie waardoor u tegen een voordelig tarief van deze voorziening gebruik kunt maken. Het taxitarief bedraagt €2,08 per kilometer en een instaptarief van €2,83.

In de loop van het schooljaar kunnen er diensten bijkomen. Wij zullen u daar dan van op de hoogte brengen.

Openingstijden opvangfunctie

Openingstijden opvangfunctie

De opvangfunctie van de School of Understanding is 52 weken per jaar open, vijf dagen per week van 7.00 uur tot 19.00 uur (exclusief nationale feestdagen).

 

Schooldagen:

Van 7:00 uur tot 8:30 uur en van 14:30 uur tot 19:00 uur

 

Schoolvakanties en studiedagen:

Van 7:00 uur tot 19:00 uur

Team opvangfunctie

Ons team bestaat uit:

 • Een coördinator opvangfunctie en tevens begeleidster (Judith Mager)
 • Zes pedagogisch medewerksters

Kosten

Wij bieden graag maatwerk aan alle ouders die gebruik willen maken van de Opvangfunctie. Voordat uw kind geplaatst zal worden hebben wij een gesprek met u over uw wensen.

Voor de kosten van de Pre-school en de opvang verwijzen wij u naar onze coördinator Judith Mager.

Ouders en de school

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Opvoeding is een taak voor ouders en school. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school daarom ontzettend belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden.

Ouders worden ook uitgenodigd om actief deel te nemen aan de dagelijkse gang van zaken. Dat kan als activiteitenbegeleider, als ondersteuner bij projecten of excursies of als gastspreker. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met de leerkracht. Ons streven is dat de ouders zich op de School of Understanding net zo thuis voelen als de kinderen. In ouderavonden nodigen we ouders uit om meer te vertellen over de specifieke aspecten van ons onderwijs, onze visie en pedagogiek. We vinden het belangrijk dat ouders onze visie kennen en vanuit dezelfde opvoedkundige bril naar hun kinderen kijken. Wij verwelkomen algemene suggesties en opmerkingen van ouders. Die helpen ons het beleid aan te scherpen en te verbeteren.

Informatie aan ouders

Communicatie vanuit de school verloopt op de volgende manieren:

 • Digitale nieuwsbrief: informatie over schoolactiviteiten die komen gaan.
 • Digitale schooljaarkalender: jaarplanning van activiteiten en vakanties
 • Website www.schoolofunderstanding.nl, hier vindt u uitgebreide en actuele informatie over onze school. Selecteer de juiste locatie voor correct informatie.
 • Portfolio: het werk van leerlingen staat afgeschermd online en is voor ouders in te zien in het SoU digitale leerlingvolgsysteem.
 • Oudergesprekken: vier keer per jaar wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek over het functioneren van uw kind
 • Persoonlijk contact met directie, intern begeleider of leerkrachten: natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid voor een individueel gesprek. Maakt u dan wel even een afspraak?

Ouderleeravonden

Gedurende het schooljaar organiseren wij regelmatig inspirerende ouderavonden. Ouders krijgen op deze avonden inzicht in de principes, methodes en pedagogiek van de school. We vinden het belangrijk dat ouders onze visie kennen en door dezelfde opvoedkundige bril naar hun kinderen kijken.   

Wij verwelkomen op deze avonden feedback van de ouders. Dit helpt ons het beleid aan te scherpen en indien nodig te verbeteren. 

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

De ouder heeft recht op informatie over bijvoorbeeld de schoolprestaties van zijn/haar kind. Ook als deze ouder gescheiden is en niet het wettelijk gezag heeft over zijn/haar kind. De ouder moet daar wel uitdrukkelijk zelf om vragen. De leerkracht hoeft geen informatie te geven die in strijd is met de belangen van het kind. Als de ouder vindt, dat de leerkracht ten onrechte informatie weigert, kan de ouder daarover praten met de directie van de school. We streven altijd naar een gezamenlijk gesprek met beide ouders.

Medezeggenschapsraad nieuwe stijl

De Medezeggenschap binnen de kinderopvang is anders geregeld dan die in onderwijs. Wij kiezen ervoor om deze verschillende organen samen te brengen. Bij de opvangfunctie zal er een oudercommissie gekozen worden en bij de onderwijsfunctie een Medezeggenschapsraad. De bevoegdheden worden vervolgens overgedragen aan een Medezeggenschapsraad nieuwe stijl die de medezeggenschap van beide functies verenigt.

De Medezeggenschapsraad nieuwe stijl behartigt de belangen van zowel de ouders als het SoU-personeel en regelt het overleg tussen beide groepen. Het bestuur van de school heeft behoefte aan een goed functionerende Medezeggenschapsraad omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.

Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de Medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de Medezeggenschapsraad aankaarten.

De Medezeggenschapsraad nieuwe stijl werkt volgens een vastgesteld reglement, dat voor iedereen beschikbaar is. De verkiezingen zullen in het begin van het schooljaar worden gerealiseerd.

Vrijwillige ouderbijdrage

De onderwijsfunctie van de School of Understanding is een door de overheid gesubsidieerde school en het onderwijs is kosteloos voor alle kinderen.

Wel vragen wij per kind, per jaar een ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten en materialen die niet door de overheid gesubsidieerd worden. Zonder deze ouderbijdrage kunnen veel activiteiten en excursies niet doorgaan.

Deze ouderbijdrage wordt jaarlijks in samenspraak met de MR vastgesteld en gecommuniceerd met de ouders. Achteraf wordt er aan de MR gerapporteerd wat er is gebeurt met het geld en een eventueel overgebleven saldo wordt in overleg teruggestort naar de ouders of bestemd om in het volgende schooljaar te gebruiken.

De ouderbijdrage wordt besteed aan zaken zoals:

 • Excursies als afsluiting van de IPC-projecten
 • Feesten zoals Sinterklaas, Science Fair, etc.
 • Lease tablet of Chromebook
 • Schooltuinen
 • Schoolreisje
 • Extra lesmateriaal, ook voor thuisgebruik
 • Abonnementen/licenties

Bovengenoemde activiteiten en onderdelen worden bewust en specifiek ingericht rondom de filosofie van de School of Understanding.

Bij de ouderbijdrage worden er bij het eerste kind enkele kosten berekend die bij eventuele volgende kinderen niet meer betaald hoeven worden. De vrijwillige ouderbijdrage vanaf het tweede kind zal minder zijn dan voor het eerste kind.

Mochten er ouders zijn die de ouderbijdrage niet kunnen betalen dan zal de school in overleg met hen naar een oplossing zoeken. Eventueel kan er een beroep worden gedaan op het solidariteitsfonds van de school.

Extra diensten

De School of Understanding biedt extra diensten aan waar leerlingen en ouders gebruik van kunnen maken. Het gaat hierbij om o.a. de volgende diensten:

 • Naschoolse workshops van 8 lessen vanaf circa €80. Denk aan workshops m.b.t. talen, kunst en cultuur, sport, techniek, mindfulness, etc. Soms bieden wij specialistische workshops aan die iets duurder uitvallen. Wij informeren u daar vanzelfsprekend van tevoren over.
 • Gezonde warme maaltijd op school à €4,50 op contractbasis. Op incidentele basis kost dit €5.
 • Gezonde warme maaltijd voor thuis. Via www.moekesmaaltijd.nl kunt u aangeven dat u middels “Moeke to Go” graag vanaf school een maaltijd meeneemt voor thuis. Zo kunt u na een lange dag uw kinderen ophalen en thuis genieten van een voorbereide maaltijd die u enkel hoeft op te warmen.
 • Inkoop van extra onderwijsweek, €50 per dag indien deze dag niet elders in het jaar opgenomen wordt als vrije dag.
 • Breng- en haalservice. U kunt zich aanmelden bij Taxi Centrale Van Dommelen in Amstelveen. We hebben een contract met deze organisatie waardoor u tegen een voordelig tarief van deze voorziening gebruik kunt maken. Het taxitarief bedraagt €2,08 per kilometer en een instaptarief van €2,83.

In de loop van het schooljaar kunnen er diensten bijkomen. Wij zullen u daar dan van op de hoogte brengen.

Stichting Vrienden van de School of Understanding

De stichting stelt zich ten doel met financiële giften de School of Understanding te ondersteunen bij materialen en activiteiten waarvoor de overheid geen middelen beschikbaar stelt. Het gaat om verrijkende activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, natuur en wetenschap. En het ondersteunen van leerzame projecten voor de kinderen van onze school. Door het werven van (ouder) donaties, subsidies en sponsors kan de stichting extra, of beter materiaal, trainingen en externe inspiratie voor de school verzorgen.

Wilt u meer informatie of vriend worden van de School of Understanding? Neem contact op de stichting  via: info@schoolofunderstanding.nl

Algemene regelingen

Aannamebeleid

Let op: Vanaf januari 2017 is het voor het schooljaar 2016/2017 alleen nog mogelijk om tot 4-jarigen in te schrijven.


Het gehele schooljaar stellen wij ouders in de gelegenheid kennis te komen maken met onze school.

De School of Understanding hanteert drie richtlijnen bij het aannamebeleid:

 1. Ouders kiezen bewust voor de filosofie van de School of Understanding
 2. Het is de verwachting dat het kind zal welvaren bij ons type onderwijs, zowel sociaal-emotioneel als cognitief
 3. Het is de verwachting dat het kind het onderwijsproces van medeleerlingen niet zal verstoren en/of buitenproportioneel veel begeleiding zal vragen.

Aanmelding 4 jarigen
Voor kinderen die nog 4 jaar moeten worden hanteren we de volgende procedure:

U kunt zich opgeven voor een informatiebijeenkomst via info@schoolofunderstanding.nl. Binnen enkele dagen ontvangt u een bewijs van ontvangst. De ouders van de aangemelde kinderen worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met rondleiding door de school. Als u daarna besluit te kiezen voor de School of Understanding kunt u uw kind officieel inschrijven met behulp van het inschrijfformulier van deze website. U ontvangt wederom van ons bericht of uw kind uw kind direct geplaatst kan worden of dat er een wachtlijst is. Zodra u heeft vernomen dat uw kind geplaatst kan worden in één van de jaargroepen van 4 t/m 6 jaar, neemt de leerkracht ongeveer 6 weken voor aanvang van de eerste schooldag contact met u op.

Aanmelding zij-instromers
Komt uw kind van een andere basisschool dan wordt u ook in eerste instantie ontvangen op een informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@schoolofunderstanding.nl. U krijgt vervolgens een uitnodiging. We willen er u op wijzen dat het belangrijk is om alvorens ook naar andere scholen te kijken en contact op te nemen met uw eigen school om te bespreken welke mogelijkheden op de huidige school nog aanwezig zijn om uw kind te begeleiden.

Afhankelijk van diverse factoren (o.a. groepsgrootte) nodigen we u (en eventueel ook uw kind) uit voor een persoonlijk gesprek. We bespreken dan uw kind en horen graag of er specifieke behoeftes zijn om tot leren of ontwikkelen te komen. Hierna neemt de School of Understanding contact op  met de school waar het kind vandaan komt om uw kind te bespreken en om  een onderwijsinhoudelijk rapport te vragen. Als er verder geen belemmeringen zijn, plaatsen wij uw kind op onze school. 
 
Mocht de verzamelde informatie leiden tot vragen over specifieke begeleiding die uw kind mogelijk nodig heeft, dan kan de School of Understanding vragen om aanvullend onderzoek te laten verrichten. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de ouders.
 
Na bericht van toelating en ondertekening van akkoordverklaring vindt de daadwerkelijke inschrijving plaats.  

Plaatsingsbeleid

Leerlingen worden geplaatst in de Ontwikkelgroep die correspondeert met hun leeftijd: 4 t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.

Leertijd/leerplicht

De School of Understanding verzorgt volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid 7520 uur onderwijs in een periode van acht schooljaren. Dit komt neer op gemiddeld 940 uur per schooljaar.

Flexibele vakantieregeling

Naast de vaste zomer-, mei- en kerstvakantie is het gedurende het schooljaar mogelijk om twee weken per jaar flexibel vrij te vragen. Deze weken ontstaan doordat wij gedurende de niet verplichte vakanties (zoals herfst- en voorjaarsvakantie) de school open houden. Ook bouwen we extra uren op gedurende het schooljaar.  

Als ouders gebruik willen maken van deze flexibele mogelijkheid kunnen ze dit voor het begin van het schooljaar aangeven en om toestemming vragen. De beschikbare weken kunnen in dagen of een veelvoud daarvan worden aangevraagd. 

Het aanvraagformulier wordt elk nieuw schooljaar verstuurd met de weekbrief

Overig verlof

Op grond van de wet mag de directie verlof verlenen: 

 • bij ernstige ziekte van ouder(s) of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (duur in overleg met de directeur)
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen, van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen, van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag 
 • als de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden (periode in overleg)
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof (periode in overleg)

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouder(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt. Ouders die het niet eens zijn met de beslissing, kunnen bij de directeur, dan wel bij de leerplichtambtenaar, bezwaar maken. 

Ziekte leerling

Natuurlijk komt het wel eens voor dat uw kind ziek is of later komt, omdat het naar de dokter of tandarts moet. In een dergelijk geval moet u dit uiterlijk tussen 8.00 en 8.30 uur melden via het ouderportaal van ParnasSys, de mail van de leerkrachten of ons reguliere telefoonnummer 020-2201900. Als uw kind zonder afmelding niet op school aanwezig is, wordt u zo spoedig mogelijk gebeld.

Bij een korte ziekte of ongeval (tot maximaal drie weken) informeert de groepsleerkracht de directie en onderhoudt het contact met leerling en ouders. De groepsleerkracht stelt een plan van aanpak op.

Langdurig ziek

Voor leerlingen die langere tijd ziek thuis zijn of in het ziekenhuis liggen is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daar bij om achterstand zoveel mogelijk te voorkomen en om de leerling verbinding te laten houden met de school.

Bij een leerling die meer dan drie weken ziek is, kan de School of Understanding gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis, zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening aldaar; voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. De consulenten kunnen de school helpen bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan voor de zieke leerling. Voorts geven de consulenten informatie over de mogelijke gevolgen van de ziekte, medicatie of behandeling op leren en gedrag.

Vervanging bij afwezigheid leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht wordt direct naar een oplossing gezocht. Er komt in principe een invalkracht of de kinderen worden intern opgevangen door andere leerkrachten.

Indien er sprake is van overmacht kan het in extreme gevallen voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Uiteraard wordt u als ouder eerst op de hoogte gesteld. We sturen nooit zomaar kinderen terug naar huis.

Veiligheid in en om de school

Ontruimings- en calamiteitenplan
In het kader van de veiligheid binnen het gebouw is de school in het bezit van een ontruimings- en calamiteitenplan (ter inzage op school). Het ontruimingsplan treedt in werking als er bijvoorbeeld sprake is van brand. De school dient dan zo snel mogelijk ontruimd te worden.
Elk schooljaar wordt er twee keer met de kinderen geoefend hoe ze het gebouw dienen te verlaten in geval van brand. Het calamiteitenplan is van toepassing als er een noodsituatie dreigt of plaatsvindt buiten de school. In dat geval worden de kinderen op school gehouden totdat de plaatselijke overheid het signaal ‘veilig’ heeft gegeven.

BHV’ers

De school heeft twee BHV’ers (bedrijfshulpverleners). Zij worden jaarlijks bijgeschoold in levensreddende handelingen.

Verzekeringen

De ongevallenverzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd.
De Stichting is verzekerd bij de VGA Amsterdam en de polis van de verzekering is in te kijken op school.

Aansprakelijkheid

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de aansprakelijkheid van de school jegens derden, die het gevolg is van een door school gepleegde onrechtmatige daad. In een dergelijk geval kan men spreken van onrechtmatig handelen of nalaten door de school. Het zoekraken van bijvoorbeeld kettinkjes of jassen en diefstal van fietsen uit de fietsenstalling vallen daar echter niet onder. Ook schade aangebracht door leerlingen aan andere leerlingen of aan de school valt hier niet onder, zelfs niet als dit onder schooltijd gebeurt. In situaties waarin kinderen zelf een onrechtmatige daad begaan, zijn ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Wij raden u aan zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren voor dergelijke zaken af te sluiten.

Schorsing en verwijdering

In bijzondere gevallen kan een leerling door de directeur voor een of meerdere dagen geschorst worden. Dit gebeurt altijd na overleg met het schoolbestuur en na melding bij de leerplichtambtenaar. Deze maatregel zal alleen gebruikt worden als de veiligheid van leerkrachten en/of medeleerling(en) niet meer te garanderen is.

Ouders hebben het recht tegen de schorsing bezwaar te maken. Schorsing is een zeer ernstige maatregel. Wij zullen in vrijwel alle gevallen in eerste instantie proberen samen met de leerling een plek te geven aan zijn frustraties en gedragingen zodat we er samen van kunnen leren. Indien bij ernstige gevallen van wangedrag maatregelen ter voorkoming hebben gefaald, kan het schoolbestuur besluiten het kind de verdere toegang tot de school te weigeren. In overleg met de leerplichtambtenaar moet een andere school voor het kind gezocht worden. Het is mogelijk dat verwijdering vooraf wordt gegaan door schorsing. Bij verwijdering kunnen ouders bezwaar maken tegen de beslissing van het schoolbestuur.

Op verzoek kunt u ons protocol grensoverschrijdend gedrag verkrijgen bij de directie.

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid, de leerkracht van uw kind dan wel de schoolleiding aan te spreken.

Bij klachten kunt u in beroep doen op de ondersteuning door de intern vertrouwenspersoon.

Intern vertrouwenspersoon

Met de intern vertrouwenspersoon van onze school kunt u vrijelijk spreken. Alles wat naar voren komt, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De intern vertrouwenspersoon kan, in samenspraak met u, verwijzen naar de extern vertrouwensinspecteur. Onze intern vertrouwenspersoon is Milou Segers. Zij is 5 dagen in de week aanwezig op school.

Extern vertrouwenspersoon

De SoU is aangesloten bij een extern vertrouwenspersoon. Deze is als onafhankelijke partij beschikbaar om iemand met een klacht, ouder, leerkracht, leerling of betrokken externe, bij te staan in het formuleren en op de juiste plek neerleggen van de klacht. In principe is het de bedoeling dat u uw klacht eerst neerlegt bij de interne vertrouwenspersoon en alleen wanneer dit niet leidt tot een adequaat antwoord, kunt u zich wenden tot onze extern vertrouwenspersoon.

Contactgegevens extern vertrouwenspersoon:

De heer Aart Nolen
06-55883285
a.nolen@lijnbaan-amsterdam.nl
http://lijnbaan-amsterdam.nl/

 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

De School of Understanding heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Dit is een onafhankelijke organisatie die klachten aanneemt, mogelijk in behandeling neemt, beoordeelt en vervolgens het bestuur adviseert. Het actuele reglement van dit orgaan is te vinden onder: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

Contactgegevens:

Onderwijsgeschillen
Telefoon: 030 – 280 9590
Fax: 030 – 280 9591
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Praktische zaken van A tot Z

Beeldmateriaal kinderen

Als u bezwaar heeft tegen het opnemen van foto’s van uw kind in ons (digitale) fotoalbum, of tegen het plaatsen van foto’s en/of filmpjes op onze website, meld u dat dan schriftelijk bij de directie. Als u niet reageert gaan we ervan uit dat u geen bezwaren hebt.

Bewegingsonderwijs

Het gymrooster

Maandag

Alle groepen van 4-6 jaar  juf Nienke, juf Stephanie, juf Margot, juf Christa
Beide groepen van 7-9 jaar  juf Bets en juf Monique / meester Rick

Woensdag

Alle groepen 6-8 jaar  meester Chris, juf Milou, juf Jet / juf Angelique
Drie groepen van 4-6 jaar     juf Margot, Christa, Stephanie

Donderdag

Eén groep van 4-6 jaar  juf Nienke
Alle groepen van 6-8 jaar  meester Chris, juf Milou, juf Jet / juf Angelique
Beide groepen van 7-9 jaar  juf Bets en juf Monique / meester Rick

Eten en drinken

Pauzehapje

’s Morgens kunt u uw kind een gezond tussendoortje meegeven. Snoepgoed mag bij ons op school niet genuttigd worden. Wij hechten veel belang aan het bevorderen van gezond gedrag. Het eten van kauwgum binnen de school is niet toegestaan. De kinderen kunnen drinken in goed afgesloten bekers meenemen. We geven sterk de voorkeur aan het drinken van water.

Middageten 

Alle kinderen eten gezamenlijk in hun klas tussen de middag. Tegen een extra vergoeding kunnen ouders voor hun kind een gezonde warme maaltijd bestellen. Onder het kopje “diensten” kunt u hier meer informatie lezen. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om een broodtrommel mee te geven.

Feesten & Evenementen

Op de School of Understanding kunnen allerlei feesten en evenementen aangeboden worden die bijdragen aan de fijne sfeer op onze school.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Sinterklaasfeest
 • Schoolreisje
 • Divali
 • Kerstfeest
 • Verjaardagen van de leerkrachten
 • Chanoeka
 • Paasfeest
 • Suikerfeest
 • Activiteitenmiddagen

Ouders spelen een belangrijke rol bij de organisatie van deze activiteiten. Via de groepsouders / leerkrachten worden er oproepen gedaan voor deze ouderparticipatie. We mailen u of plaatsen het in de Nieuwsbrief.

Fietsen

Alle fietsen dienen netjes in het fietsenrek geplaatst te worden. Wij adviseren de fietsen altijd op slot en vast te zetten. Het plaatsen van een fiets in de stalling is voor eigen risico en verantwoording. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

Hoofdluis

Hoofdluis is veelvoorkomend (helaas zeer overdraagbaar) en moeilijk uitroeibaar. Mocht u hoofdluis bij uw kind constateren, wilt u dit dan direct bij de groepsleerkracht melden? Dan kunnen wij onze maatregelen treffen om verspreiding te voorkomen. Als op school bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, nemen we zo snel mogelijk contact met u op en wordt u gevraagd uw kind te halen en thuis te behandelen.
We streven ernaar om alle kinderen regelmatig te laten controleren op hoofdluis.

Luizenprotocol

Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met luizen. Deze onschadelijke beestjes, die jeuk veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden. Om verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in dit protocol worden beschreven. Voorop staat dat preventie en behandeling uitsluitend effect heeft als er thuis en op school wordt samengewerkt.

Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door luizenouders. Deze controle vindt in de eerste week na de vakantie plaats. Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn worden gecontroleerd zodra zij weer op school zijn. Iedere groep streeft naar minimaal twee luizenouders. De luizenouders hebben een signaleerfunctie. Er wordt dus alleen gekeken of kinderen luizen of neten hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind thuis behandelen.

Zodra bij een kind levende luizen worden geconstateerd worden de ouders hiervan direct op de hoogte gebracht. Dit gebeurt telefonisch door de luizenouder. Indien het een kind van gescheiden ouders betreft worden beide ouders geïnformeerd. Broertjes en/of zusjes van kinderen met luizen worden ook gecontroleerd. Als blijkt dat ook broertjes/zusjes luizen hebben, wordt ook die groep extra gecontroleerd en volgt dezelfde informatieprocedure als hier beschreven. Via een mail worden de andere ouders van de betreffende groep op de hoogte gebracht.

Kinderen met luizen blijven in principe gewoon op school. Ouders die in de gelegenheid zijn hun kind op te halen, mogen hun kind ophalen en direct behandelen. Na de behandeling kan het kind, afhankelijk van het tijdstip van de dag, weer naar school.

Indien een kind luizen heeft, wordt dat gewoon direct aan het kind verteld. Het kind krijgt ook te horen of hij/zij tussentijds voor behandeling wordt opgehaald van school. Kinderen met lang haar, die niet kunnen worden opgehaald, krijgen van de luizenouder een haarklem, om het haar bij elkaar te houden.

Wanneer thuis luizen worden geconstateerd, informeren ouders de leerkracht. Ook als behandeling reeds heeft plaatsgevonden. De leerkracht informeert de luizenouder en zorgt dat er een groepsmail naar alle andere ouders van de groep wordt verstuurd, zodat ouders thuis preventief kunnen controleren.

Omdat de GGD-richtlijnen met betrekking tot het reinigen van knuffels, kluisjes enz., door het ontbreken van wetenschappelijk bewijs, zijn veranderd, worden uitsluitend de stoffen stoelen en banken op school, na constatering van luizen in betreffende groep, gezogen.

Een week na de eerste controle wordt de gehele groep, inclusief het kind met luizen en/of neten opnieuw gecontroleerd. Indien de behandeling van ouders niet effectief is geweest en er nog steeds luizen/neten voorkomen, worden zij opnieuw gebeld en worden de andere ouders weer via mail geïnformeerd. Na weer een week vindt opnieuw controle plaats. Indien nu voor de derde opeenvolgende week luizen wordt geconstateerd bij hetzelfde kind, legt de leerkracht contact met de sociaal verpleegkundige van de GGD. Zij is deskundige in het ondersteunen van ouders wat betreft de bestrijding van luizen. Uitsluitend met goedkeuring van betrokken ouders vindt er contact plaats tussen de sociaal verpleegkundige en de ouders met als gezamenlijk doel de luizen te bestrijden.

Wij adviseren geen specifieke behandeling en het is de keuze van ouders om een effectieve behandelmethode te kiezen. Wel is bekend dat verschillende chemische bestrijdingsmiddelen onvoldoende resultaat opleveren in verband met resistentie van de luizen. Kammen met een speciale luizenkam is het meest geadviseerd als behandeling. Ter voorkoming van luizen en de besmetting binnen een groep vragen we ouders hun kind wekelijks te controleren. Controle tips staan op de site van de GGD.

De praktische uitvoering van dit protocol ligt voor een groot deel bij de luizenouders. Het pluizen wordt gecoördineerd door Reggie Conté. Zij initieert de controles en bewaakt de uitvoering van dit protocol.

Rookverbod

Onze school is een rookvrije school. Het is dus verboden in de school te roken. Ook mag er niet op de pleinen gerookt worden. Deze regel geldt niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor (helpende) ouders en bezoekers.

Schoolbibliotheek

In onze school is er een ruimte speciaal ingericht als schoolbibliotheek. Minimaal twee keer per week wordt deze bemand door twee ouders die deze taak vrijwillig op zich hebben genomen. De kinderen worden zoveel mogelijke gestimuleerd om dagelijks te lezen. Op de dagen dat de bibliotheek open is mogen ze nieuwe boeken halen. We hebben als doel om elk jaar het leesaanbod te verrijken. Zo onderzoeken we o.a. welke digitale middelen hierbij volgend schooljaar ondersteunend en verrijkend kunnen zijn. Boeken vanaf huis mogen in overleg met de leerkracht meegegeven worden. Als u boeken wilt doneren aan de school omdat deze bijvoorbeeld thuis niet meer worden gelezen, dan kan dit via de leerkracht.

Schoolvakanties en vrije dagen 2017 – 2018

Schoolvakanties
herfstvakantie

21 t/m 29 oktober 2017

kerstvakantie

23 december 2017 t/m 7 januari 2018

voorjaarsvakantie

24 februari t/m 4 maart 2018

meivakantie

28 april t/m 6 mei 2018

bevrijdingsdag

5 mei 2018

hemelvaart

10 mei 2018

pinkstervakantie 16 juni t/m 24 juni 2017
zomervakantie

21 juli t/m 2 september 2018

De onderwijsfunctie van de school is geopend tijdens de herfst- en voorjaarsvakantie.

Studiedagen van het team, waarop de onderwijsfunctie van de school is gesloten, zijn:

19-10-2017

16-11-2017

17-11-2017

30-01-2018

30-03-2018

11-05-2018

Verjaardag kind

Wij vragen de ouders de traktaties eenvoudig en gezond te houden. Alleen eetbare traktaties zijn toegestaan. Bij de balie naast de entree ligt een map ter inspiratie.

Verloren voorwerpen

Het komt regelmatig voor dat kinderen spullen op school kwijtraken. Enkele tips om dit te voorkomen:

 • Zet een naam in jassen, laarzen en sportkleding
 • Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is
 • Speelgoed mag niet meegebracht worden
 • Het dragen van sieraden is voor eigen risico, laat ze liever thuis

Wat wij vinden wordt bewaard door de leerkracht. Bij het zoekraken van spullen is het raadzaam zo snel mogelijk contact met de leerkracht op te nemen. De school vergoedt geen zoekgeraakte eigendommen. Bij de balie naast de entree is ook een bak indien voorwerpen buiten de groepen gevonden zijn.

Download Schoolwijzer 2015 – 2016

Bekijk de Schoolwijzer in PDF vorm, of print hem uit.