Opvangfunctie

De School of Understanding biedt een totaalpakket van onderwijs, ontwikkeling en opvang. De geïntegreerde opvangfunctie is een wezenlijk onderdeel van de school. Het onderwijs en de opvang lopen bij ons zo vloeiend in elkaar over dat er voor kinderen geen onderscheid zal zijn. Op de SoU is er echt sprake van een doorgaande leerlijn van 4 – 12 jaar.

Wat leren de aller- allerkleinsten op de School of Understanding (SoU)? Het klinkt misschien gek, maar bij ons staat vooral ‘jezelf leren zijn’ centraal. Ieder kind ontwikkelt zich namelijk in een eigen tempo. Wij kijken niet naar leeftijd, maar naar waar een kind is in zijn of haar ontwikkeling. Is je kind toe aan wat meer uitdaging? Dan bieden wij dat! Voordat een kind vier is, kan het bij ons al meedoen met de kleuters in ons Lentedorp.

We zijn veel buiten in de natuur, doen aan yoga, maken muziek en spreken Nederlands en soms Engels met elkaar. Elke twee maanden hebben we een nieuw thema (IPC), waarin we op speelse wijze leren over bijvoorbeeld vervoer, in en om het huis en daarbij ook de Motorische ontwikkeling stimuleren en creativiteit weten te prikkelen. Verder zorgen we ervoor dat ieder kind, datgene leert wat bij hem of haar past. En, minstens zo belangrijk: onze kinderen leren zelfstandigheid, vriendjes te maken en samenwerken.

De tafel is gedekt en de kinderen kunnen aanschuiven voor een gezond en verantwoord ontbijt. Daarna kunnen ze kiezen uit diverse vrije activiteiten onder begeleiding zoals lezen, muziek luisteren en relaxen.
De opvangfunctie loopt vloeiend over in de onderwijsfunctie wanneer de kinderen naar hun Ontwikkelgroep gaan.

’s Middags na het lesprogramma start de opvang weer. Ook hier loopt de overgang weer vloeiend in elkaar over. De kinderen komen bij elkaar in hun basisgroep. Ze eten fruit en drinken wat terwijl ze de belevenissen van de dag met elkaar doornemen. Daarna kunnen zij vrij gaan spelen of meedoen aan een activiteit. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om verder te gaan met hun onderwijsopdrachten. Onze begeleiders houden hierbij de balans tussen werk en rust goed in de gaten. Alle kinderen spelen zo veel mogelijk buiten.

4-12-jaar opvang

De School of Understanding biedt extra diensten aan waar leerlingen en ouders gebruik van kunnen maken. Het gaat hierbij om o.a. de volgende diensten:

  • Naschoolse workshops van 8 lessen vanaf circa €80. Denk aan workshops m.b.t. talen, kunst en cultuur, sport, techniek, mindfulness, etc. Soms bieden wij specialistische workshops aan die iets duurder uitvallen. Wij informeren u daar vanzelfsprekend van tevoren over.
  • Gezonde warme maaltijd op school à €4,50 op contractbasis. Op incidentele basis kost dit €5. 
  • Gezonde warme maaltijd voor thuis. Via www.moekesmaaltijd.nl kunt u aangeven dat u middels “Moeke to Go” graag vanaf school een maaltijd meeneemt voor thuis. Zo kunt u na een lange dag uw kinderen ophalen en thuis genieten van een voorbereide maaltijd die u enkel hoeft op te warmen. 
  • Inkoop van extra onderwijsweek, €50 per dag indien deze dag niet elders in het jaar opgenomen wordt als vrije dag. 
  • Breng- en haalservice. U kunt zich aanmelden bij Taxi Centrale Van Dommelen in Amstelveen. We hebben een contract met deze organisatie waardoor u tegen een voordelig tarief van deze voorziening gebruik kunt maken. Het taxitarief bedraagt €2,08 per kilometer en een instaptarief van €2,83.

In de loop van het schooljaar kunnen er diensten bijkomen. De coördinator zal u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

extra-diensten

De opvangfunctie van de School of Understanding is maandag t/m vrijdag open van 8:00 tot 18:30 uur (exclusief nationale feestdagen).

Schooldagen:
Van 8:00 tot 8:30 uur en van 14:30 tot 18:30 uur

Schoolvakanties en studiedagen:
Van 8:00 tot 18:30 uur

openingstijden

Team

Ons team bestaat uit:

  • Een coördinator opvangfunctie en tevens begeleidster (Judith Mager)
  • 6 pedagogisch medewerkers

Pedagogisch beleidsplan

Het Pedagogisch beleidsplan biedt ouders en pedagogisch medewerkers inzicht in de pedagogische grondbeginselen van de SoU en is tevens de leidraad voor de dagelijkse omgang met de kinderen. De SoU hecht aan een goede communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Deze samenspraak zal mogelijk leiden tot verdieping en veranderende inzichten. Het Pedagogisch beleidsplan is dan ook geen eindproduct. Regelmatig zal het plan worden herzien aan de hand van een sterke wisselwerking tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers.

Download hier de meest recente versie van het Pedagogisch beleidsplan (juli 2020).

Inspectierapport School of Understanding Opvang

De meest recente versie van het Inspectierapport van de School of Understanding kunt u vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

School of Understanding Opvang

Klachtregelement

Download PDF: Intern Klachtreglement

Algemene voorwaarden opvang

Download PDF: Algemene voorwaarden

Kosten

De opvangfunctie van de School of Understanding levert maatwerk. Wij bieden dan ook passende opvangpakketten die aansluiten op de persoonlijke wensen en behoeften van de ouders. In een gesprek met de directeur / coördinator opvang worden alle mogelijkheden met betrekking tot opvang en overige diensten besproken en wordt gekeken naar welk pakket het voordeligst zal zijn voor uw situatie.
Daarnaast kijken we ook naar de behoeften van uw kind(eren). De SoU heeft een flexibele opvangfunctie, maar het welzijn van het kind, en daarbij het gezin, staat bij ons voorop. Waar het ene kind bijvoorbeeld goed omgaat met wisselingen van dagen en onregelmatigheid, hebben andere kinderen juist veel meer behoefte aan structuur.
Na drie maanden vindt dan ook altijd een evaluatiegesprek plaats om de voortgang te bespreken en, indien nodig, een en ander aan te passen.

De SoU Opvang stelt een contract op waarin helder staat omschreven wat u zult afnemen en onder welke voorwaarden dit zal plaatsvinden. U ontvangt maandelijks een factuur. Het maandbedrag op de factuur komt als volgt tot stand:
Wij berekenen het totaal aantal uren in het jaar dat uw kind gebruik maakt van de Opvangfunctie. Dit totaal wordt vermenigvuldigd met het geldende uurtarief en gedeeld door 12 maanden. Het maandbedrag voor de structurele opvang is hierdoor twaalf maanden lang gelijk.

Dagen die u extra opneemt worden in rekening gebracht op de factuur in de maand nadat de uren zijn afgenomen.

Voor meer informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met onze coördinator opvang Judith Mager.