School

Jezelf Leren Zijn

Welkom op de School of Understanding, een innovatieve openbare basisschool in Amstelveen. Vind je het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden, hun eigen persoonlijke leerlijn volgen, voorbereid worden op de toekomst en een positieve levenshouding ontwikkelen? Dan is het zeker de moeite waard eens bij ons langs te komen. Geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom op een van de informatie ochtenden. Voor data en aanmelden klik hier.

In onderstaande video zijn leerkrachten, ouders en kinderen aan het woord over wat ze van onze school vinden.

Schoolplan 2018-2022

In de zomer van 2018 zijn wij met een nieuw schoolplan gekomen. Het Schoolplan dat, in tegenstelling tot het eerste Schoolplan uit 2015, sterk gevoed is uit de praktijk en het voortschrijdend inzicht wat we in die periode hebben opgedaan. Het is ook een moment van trots. Trots om vast te mogen stellen hoe ver we gekomen zijn langs de verschillende meetlatten. Daarnaast een mooi moment om een paal in de grond te slaan voor de komende vier jaar.

We zitten op dit moment midden in een periode van borging. Het vastleggen in dossiers, protocollen en werkwijzen van onze manier van werken. Hierin zoeken we een constante balans tussen voldoende controle om verantwoord invulling te geven aan onze verantwoordelijkheden aan stakeholders en ruimte. Ruimte voor het ontwikkelende proces van een nieuwe school met een nieuw concept waarbij theorie en praktijk elkaar moeten vinden. Dit zul je al lezende ook terugzien. Het vaststellen van een duidelijke koers en principes, processen om hier vorm aan te geven. Maar ook een aantal momenten waar onze visie schuurt met wat de wet- en regelgeving van ons verwacht. We maken hierbij gebruik van het principe: “pas toe, of leg uit!”

We kiezen er expliciet voor om hierin transparant te zijn. Transparant in waar we voor staan. Transparant in hoe we dit met vallen en opstaan implementeren. En transparant in waar we hulpmiddelen (tijdelijk) inzetten om te voldoen aan wet- en regelgeving, ook al denken we niet dat het ons primaire proces versterkt.

Dat gezegd hebbende zijn we blij met de kaders die de overheid ons hierin geeft. Het verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de groei van, op dit moment 200, kinderen is een groot goed. Dit is niet een gebied waar risicovol geëxperimenteerd kan worden. Als we dit verpesten krijgen de kinderen hun schoolperiode niet terug. Door de instrumenten zoals toetsen te gebruiken kunnen we hopelijk onderweg aantonen dat de systemen die wij (hebben) ontwikkel(d)(en) effectiever zijn.

Onze school blijft, hopelijk, altijd een work-in-progress. De school is constant in ontwikkeling. In dit document staan we dan ook vrij uitgebreid stil bij de processen die we gebruiken om dit proces te richten, te volgen en waar nodig bij te sturen, samen met de verschillende stakeholders.

Aan eenieder die zich aan dit beleidsdocument waagt bij deze een uitnodiging – kom kijken op onze school. Papier is geduldig en het is moeilijk om in (beleids)woorden te vangen hoe onze school in de praktijk functioneert.

Met warme groet,

  Tijl Koenderink, oprichter, uitvoerend bestuurder en directeur

Download hier het Schoolplan 2018-2022 van de School of Understanding Amstelveen