School

Huisvesting

De eerste School of Understanding is gehuisvest in een bestaand pand dat door de gemeente Amstelveen geschikt is gemaakt voor onze school. Het deel van het gebouw dat de School of Understanding in gebruik heeft bestaat uit een aantal ruimten op de begane grond en op de eerste verdieping.

Begane grond
Naast de entree bevinden zich ruimten voor de gastvrouw, het kantoor, de keuken en toiletgroepen.
Op de BG beschikt de school verder over twee ruimten voor de Ontwikkelgroep en een grote Laboratoriumruimte voor de Onderzoeksgroep. Daarnaast zijn er verschillende kleinere vertrekken die gebruikt gaan worden als stilteruimte en werkruimte.

Eerste verdieping
Op de eerste verdieping is ruimte voor twee Ontwikkelgroepen en de Onderzoeksgroep (het Laboratorium). Op deze verdieping bevinden zich ook een stilteruimte, extra werkplekken en een toiletgroep.

De ruimten voor de verschillende groepen zijn royaal opgezet met veel raampartijen, er is volop daglicht met uitzicht op de groene natuur.

Gymzaal
De School of Understanding zal voor de gymlessen gebruik maken van de gymzaal naast het schoolgebouw.

Schoolplein & buitenspelen

Er is ruim voldoende speelgelegenheid voor de kinderen. Het grote plein links van de school is voor het buitenspelen van de leerlingen met een apart gedeelte voor de kleuters. De (openbare) groene ruimte rondom de school leent zich bij uitstek tot ‘natuurlijk’ spelen. Natuurlijk spelen, een uitgangpunt dat goed past bij de filosofie van onze school.

Over een aantal ideeën en uitwerkingen zijn we in gesprek met de gemeente Amstelveen, zoals:

  • Herindeling van het grote plein
  • Gebruik van het park achter de school
  • Mogelijkheid om hutten te bouwen
  • Openluchttheater voor voorstellingen en buitenlessen
  • Aanleggen van een moestuin in verhoogde bakken