Psycho-educatie

We gebruiken veel theorieën en good practices die nog niet bekend zijn bij ouders. Om te zorgen dat ouders op de hoogte blijven van wat deze theorieën zijn, wat te verwachten van hun kind en dit thuis een plek te kunnen geven worden er psycho-educatie video’s opgenomen door onze mentoren.

Deze video’s zijn gebaseerd op het thema dat wij in onze levenslessen behandelen. In dit overzicht ziet u de thema’s die aan bod komen. We gebruiken een cyclus van 3 jaar zodat elk kind de verschillende thema’s 2 a 3 keer behandeld gedurende de jaren dat ze bij ons op school zitten.

Zie bijvoorbeeld de video’s over de thema’s Character Strengths, Communicatie of Emoties.

Volg ons YouTube kanaal voor de meeste recente video’s.

—English—

We use many theories and good practices that are not yet known to parents. To ensure that parents stay informed about what these theories are, what to expect from their child and to be able to give this a place at home, psycho-education videos are recorded by our mentors.

These videos are based on the theme we cover in our life lessons. In this overview you can see the themes that are discussed. We use a 3-year cycle so that each child deals with the different themes 2 to 3 times in their time at our school.

See for example the videos on the themes Character Strengths, Communication or Emotions.

Follow our YouTube channel for the most recent videos.