Psycho-educatie

[English below.]

We gebruiken veel theorieën en good practices die nog niet bekend zijn bij ouders. Om te zorgen dat ouders op de hoogte blijven van wat deze theorieën zijn, wat te verwachten van hun kind en dit thuis een plek te kunnen geven wordt er minimaal vijf keer per jaar een psycho-educatie ochtend gegeven.

Na de voorjaarsvakantie starten we op de SoU met het levenshoudingthema Liefde. Binnen dit thema staan de volgende onderwerpen centraal: liefde voor jezelf, liefde voor de ander en liefde voor de wereld. Ook seksuele voorlichting zal in dit thema naar voren komen, uiteraard passend bij de leeftijd van de kinderen in de verschillende dorpen.

Woensdag 27 februari is de psycho-educatie ochtend voor ouders over dit thema. De Nederlandstalige versie begint om 8:30 uur, de Engelstalige om 9:30 uur. Deze bijeenkomst is gratis voor alle geïnteresseerden.

Om te zorgen dat ook ouders die niet aanwezig zijn het verhaal kunnen volgen worden de presentaties op video opgenomen. Zie bijvoorbeeld de onderstaande video’s over de thema’s Zelfvertrouwen & Vriendschap, Executieve Functies, Geluk (positieve psychologie), Samenwerken en Mindset. Volg ons YouTube kanaal of bezoek onze website voor meer video’s van psycho-educatie ochtenden. 

—English—

We use a lot of theories and good practices parents are not yet familiar with. To inform parents about what these theories are, what to expect from their child and to give it a place at home we organise a minimum of 5 psycho-education mornings at our school.

After the early holiday we will start with the attitude to life theme of Love. Within this theme a few subjects are central: love for oneself, love for the other, and love for the world. Also, sex education is a part of this theme, naturally appropriate to the ages of the children in the different Villages.

Wednesday February 27th is the psycho-education for parents about this theme. The Dutch version starts at 8:30 AM, the English version at 9:30 AM. Admission is free for all who are interested.

Januari 2019: Character Strengths

September 2018: Mindset

Juni 2018: Zelfvertrouwen & Vriendschap

Maart 2018: Executieve Functies

Januari 2018: Geluk (Positieve Psychologie)

December 2017: Samenwerken