Medezeggenschapsraad nieuwe stijl

De Medezeggenschap binnen de opvangfunctie van de SoU is anders geregeld dan die van de onderwijsfunctie. Bij de opvangfunctie zal er een oudercommissie gekozen worden en bij de onderwijsfunctie een Medezeggenschapsraad. De bevoegdheden worden vervolgens overgedragen aan een Medezeggenschapsraad nieuwe stijl die de medezeggenschap van beide functies verenigt.  

De Medezeggenschapsraad nieuwe stijl behartigt de belangen van zowel de ouders als het SoU-personeel en regelt het overleg tussen beide groepen. Het bestuur van de school heeft behoefte aan een goed functionerende Medezeggenschapsraad omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.

Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de Medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de Medezeggenschapsraad aankaarten.

De Medezeggenschapsraad nieuwe stijl werkt volgens een vastgesteld reglement, dat voor iedereen beschikbaar is. De verkiezingen zullen in het begin van het schooljaar worden gerealiseerd.

School-of-Understanding-Amstelveen