Persbericht

School of Understanding

Zes jaar geleden hebben openbaar schoolbestuur AWBR en de School of Understanding elkaar gevonden in een gezamenlijke visie. Een beeld van onderwijs waarin kinderen zich goed ontwikkelen op basisvaardigheden als taal en rekenen, maar ook meer meekrijgen. Levenslessen, een blik op zichzelf en de toekomst, geïntegreerde opvang. Op basis daarvan heeft AWBR gekozen om de School of Understanding Amsterdam-West op te richten in samenwerking met het bestuur van de School of Understanding.

 

In de tussentijd is er veel gebeurd. Het opzetten van een nieuwe school is een enorm complexe opgave. Zowel in Amstelveen als in Amsterdam-West is dat gepaard gegaan met uitdagingen, kinderziektes en andere hobbels in het neerzetten van onze visie.

 

We hebben, in lijn met onze visie op het begeleiden van kinderen, altijd een open ontwikkelingsgerichte houding gehad samen. Leren van en met elkaar en tegelijkertijd ruimte laten voor onze eigenheid. In de praktijk heeft dit echter geleid tot twee verschillende scholen met twee verschillende schoolconcepten. 

 

Het bestuur AWBR heeft inmiddels gekozen voor een verandering van onderwijskundige richting. Daar past ook een andere naam bij die ze zelf bekend zullen maken. Een lesdag op deze school in Amsterdam-West begint met yoga, meditatie en/of mindfulness en eindigt met een kort reflectiemoment, een terugblik op de dag. Daarmee willen wij kinderen bewust verbinding laten maken tussen hun denken en voelen. Daarnaast is gekozen voor het werken met een leerstof jaarklassensysteem.

 

Bij de School of Understanding Amstelveen wordt de nadruk gelegd op het geven van levenslessen. Kinderen leren: “Jezelf Leren Zijn” door te investeren in een positieve, constructieve levenshouding. Qua onderwijsvorm wordt er steeds meer ingezet op groepsdoorbroken instructies en vormen waarbij kinderen in grotere eenheden elkaar ontmoeten. We ontwikkelen het onderwijs in een doorlopend groeiproces.

 

Omdat de uitgangspunten intussen zo verschillend zijn is het niet meer logisch om gezamenlijk dezelfde naam te voeren.. Ook zijn de verschillen zo groot dat wederzijdse uitwisseling weinig meerwaarde heeft. We zijn blij allebei een volgende stap naar volwassenheid te zetten en onszelf met meer helderheid neer te zetten. Voor meer informatie over de scholen kun je op de volgende sites kijken:

 

Voor Amstelveen: www.schoolofunderstanding.nl

Voor Amsterdam-West (voorlopig nog): sou.awbr.nl