HB+ voorziening Elementa

Passend Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

HB+ voorziening Elementa

Het heeft even geduurd maar het is eindelijk zover. Na de meivakantie gaat de HB+ voorziening van start bij de School of Understanding in Amstelveen. Een integrale onderwijs en zorgvoorziening voor kinderen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het onderwijs. Dankzij steun van de vier gemeenten binnen Amstelronde is specialistische jeugdhulp op de voorziening gegarandeerd.
Voor deze kleine groep hoogbegaafde leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft en vanuit hun dubbele ondersteuningsvraag worden specialistische zorgarrangementen uitgevoerd binnen een voorziening waar onderwijs en jeugdhulp nauw zullen samenwerken. De voorziening heet Elementa, Latijn voor de elementen.
De toegang tot deze voorziening is op eenzelfde manier geregeld als voor het S(B)O, namelijk via een Ondersteuningsteam.
Voor meer informatie over de voorziening kun je contact opnemen met de School of Understanding in Amstelveen of de onderwijsspecialisten van Amstelronde. Een feestelijke opening zal later in het jaar worden gepland.

Bron: Nieuwsflits Amstelronde 18 april 2019