Op dinsdag 8 mei organiseerde de School of Understanding een Engelse dag  om het Engelse

Curriculum nog sterker neer te zetten. De leerlingen waren die dag verkleed als hun favoriete

‘English book character’, er was een Engelse boekenmarkt, er werden Engelse spelletjes gespeeld

en de dag werd afgesloten met een echte High Tea met lekkernijen onder het genot van Engelse

verhalen. Volgens de Amstelveense basisschool is het belangrijk om kinderen voor te bereiden op

een internationale toekomst, waarbij wereldburgerschap een belangrijk aspect is.

De School of Understanding (SoU) is een innovatieve basisschool in Amstelveen. ‘Bij ons gaat het

onderwijs veel verder dan de beheersing van basisvaardigheden’ , zo legt mentor Christa Brandsen

uit. ‘De wereld verandert razendsnel om ons heen en de tijd van nu vraagt om een andere

aanpak. Met de SoU willen we het onderwijs weer laten aansluiten bij de maatschappelijke

behoeften en wensen van ouders en kinderen. Zo houdt wetenschap en techniek de natuurlijke

nieuwsgierigheid van kinderen springlevend en doen verder ook een sterk beroep op die 21 ste -eeuwse

vaardigheden. Daarnaast groeien de kinderen op in een omgeving die niet stopt bij onze

landsgrenzen. Wereldburgerschap komt dan ook tot uiting in het hele wezen van de school. We

brengen de kinderen niet alleen de kennis bij , maar ook de sociale vaardigheden om hen voor te

bereiden op hun verdere schoolloopbaan en hun plaats in de maatschappij.’

Bij de start van de school stond Internationalisering al meteen op het verlanglijstje, enkel is dit met

de opstart en de gehele organisatie daar omheen enigszins naar achteren geraakt. Op de wekelijkse

“Freaky Fridays” stond alles in het teken van het versterkt Engels maar we zagen dat het Engelse

onderwijs nog beter en professioneler zou kunnen De school heeft hiervoor subsidie aangevraagd (en

ontvangen!) bij het Nuffic. Alle teamleden worden nu verder getraind in het geven van Engelse les en

de leerdoelstellingen zijn hierop aangepast. De lokalen zijn ingericht met English corners en onze

bibliotheek is flink aangevuld met Engelse boeken. Uiteindelijk is het doel om het IPC (International

Primary Cirruculum) in het Engels te gaan geven zodat leerlingen aan de hand van wereld thema’s de

taal eigen maken, dit is de de zogenaamde CLIL methode. Het voordeel hiervan is dat de beschikbare

tijd voor Engels verruimd wordt, zonder veel tijd voor andere vakken in te leveren.

Het leren van een tweede taal op deze manier heeft een gunstig effect op de algemene cognitieve

ontwikkeling en stimuleert daarnaast ook het creatieve denkvermogen . En dit sluit geheel aan bij de

visie van de school en wat we onze kinderen willen meegeven.

Is de School of Understanding hierdoor een Internationale school? Nee absoluut niet. Men krijgt soms

die indruk, ook vanwege onze naam. Hoewel we versterkt Engels aanbieden en een onderzoekende

en innovatieve manier van leren hebben, zijn we wel degelijks een Nederlandse (openbare) school.