Goed nieuws voor de ouders die gebruik willen maken van de SoU Opvang. Wij ontvingen het besluit op onze aanvraag tot registratie voor de opvangfunctie van 4 tot 12 jaar.

Besluit van Gemeente Amstelveen:

Wij hebben besloten de aanvraag tot registratie School of Understanding Opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar toe te wijzen. School of Understanding Opvang is met ingang van 14 augustus 2015 ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder nummer 138853502 met 80 kindplaatsen.

Concreet: De School of Understanding biedt vanaf 17 augustus 2015 de Opvangfunctie aan voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Wij zijn voor de voorschoolse- en naschoolse tijd geopend van 7.00 tot 19.00 uur.

Via onderstaande link kunt u het register inzien, evenals het inspectie rapport. Gefaseerd volgen andere SoU-opvangvoorzieningen, wij houden u hiervan op de hoogte.

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=128677