4-12-jaar opvang

Op 17 augustus 2015 is het zover. Dan openen wij in Amstelveen de deuren van de allereerste vestiging van de School of Understanding. Een heel bijzonder moment voor een heel bijzondere school…

Wij zijn zeer verheugd over het feit dat zoveel ouders voor de School of Understanding hebben gekozen. Voor velen was deze beslissing niet gemakkelijk.

Een nieuwe school betekent voor kinderen: weg uit de vertrouwde omgeving. En een geheel nieuw onderwijsconcept betekent voor ouders: geen voorbeeld of referentie. Al met al een lastige keuze die logischerwijs veel vragen oproept en de nodige onzekerheid met zich meebrengt.

Wij willen alle ouders dan ook heel hartelijk bedanken voor hun vertrouwen en hun bereidheid om met onze school de samenwerking aan te gaan.

De komende tijd zal er nog hard worden gewerkt aan de verdere profilering en ontwikkeling van de school. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we er met elkaar een mooi en onvergetelijk eerste schooljaar van maken.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Vertel het ons. Wij vinden het belangrijk dat ouders actief meedenken over allerlei zaken die in en rondom onze school plaatsvinden. Het onderwijs op de School of Understanding is van ons allemaal!